Tècniques de presentació en públic: comunicació i imatge personal

:: Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

:: Competències i objectius

Competència comunicativa

 • Desenvolupament de les habilitats comunicatives en l’àmbit docent, conferències, exposicions i altres presentacions.
 • Gestió de la presència escènica a través del llenguatge oral i corporal fent ús de la coherència entre gest, cos i veu.
 • Potenciació del nostre «escenari» de treball incidint en la seva renovació i alimentació constant.
 • Generació de l’estímul adequat envers el nostre públic objectiu per provocar una bona comunicació i una adequada transmissió dels missatges.

Objectius

 • Aprendre i desenvolupar els principals aspectes comunicatius per dissenyar i dur a terme exposicions en públic amb el màxim d’eficàcia en l’àmbit comunicatiu de la docència, conferències i altres tipus de presentacions públiques.
 • Optimitzar les nostres habilitats personals comunicatives incidint en àrees d’expressió oral i corporal, i així reforçar la nostra imatge i el nostre estil personal docent.

:: Continguts

 • La bona comunicació oral (retòrica, control emocional)
 • Com parlar en públic (higiene vocal, entonació, silencis, improvisació, seducció i naturalitat)
 • El llenguatge oral (claredat, humor, imatges/exemples i altres figures retòriques)
 • El llenguatge corporal (l’actitud, la gesticulació, el contacte visual)
 • Mitjans audiovisuals de suport: ús i abús
 • Preparar una exposició: el guió docent i el guió expositiu (mètode, estructuració, escolta activa i control de l’espai)
 • La presentació oral (estructura i desenvolupament de l’estil personal)
 • La imatge exterior: potenciació de la presencia escènica

:: Metodologia

L’aprofitament de l’acció i l’assoliment dels objectius passa perquè la metodologia utilitzada sigui en tot moment activa i participativa. Els assistents intercalen al llarg de les sessions la clarificació i la posada en pràctica dels diversos conceptes.

Per altra banda es treballa molt amb la metodologia del coaching, mitjançant el qual els assistents van rebent en tot moment eines generals i personals per a la millora de les seves habilitats comunicatives.

:: Avaluació

Hi haurà una avaluació final en què els participants posaran en pràctica totes les eines desenvolupades durant el curs. Aquest treball final consistirà en una presentació pública. L’assistent serà valorat per la resta dels assistents participants i pel formador. El resultat de l’avaluació aportarà un conjunt d’eines per continuar treballant en el futur i poder optimitzar, així, l’estil comunicatiu personal.

:: Formador

Àngel Amazares
Coach en comunicació, actor, director i autor teatral

:: Durada  

15 hores

:: Places

20

:: Calendari

1, 2 i 4 d’octubre de 2013 de 9 a 14 h

:: Lloc

Sala de Juntes, edifici 696 (Antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials). Facultat d’Economia i Empresa 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments