Jornada: Els Treballs de Fi de Grau a la UB

El passat 30 d’octubre va tenir lloc la Jornada Els treballs de fi de grau a la UB. La jornada va ser  inaugurada per l’Antoni Sans, director de l’ICE, i es va iniciar amb una visió general dels TFG a la UB feta per la Teresa Pagès, cap de la Secció d’Universitat de l’ICE. La resta de la jornada es va dividir en dues taules rodones al voltant de l’organització i avaluació dels treballs, per acabar amb una taula rodona de conclusions i debat. Es van poder veure diferents models de TFG de diferents facultats.

Si us interessa, podeu visionar la jornada a UBtv.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments