Què és l'ICE

L’Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona es va crear l’any 1969.

El decret de creació estableix que els instituts de ciències de l’educació són un ens al servei de la formació intel·lectual i cultural de les persones que es dediquen a les tasques educatives, mitjançant l’estímul i l’orientació permanents i l’anàlisi de la labor pròpia de la universitat, amb l’objectiu de perfeccionar i millorar el rendiment.

La Llei del Parlament de Catalunya 26/1984, de 19 de desembre, feia constar que a les universitats catalanes calia mantenir centres especialment dedicats al perfeccionament del professorat de tots els nivells del sistema educatiu, a la recerca, la innovació i la renovació pedagògiques. L’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix que la formació del professorat universitari per exercir acadèmicament es desenvolupa mitjançant l’Institut de Ciències de l’Educació. L’espai d’actuació abasta els diferents àmbits formals i no formals de l’educació i la formació.

L’ICE pot dur a terme les funcions juntament amb les facultats i escoles universitàries, departaments, instituts universitaris de recerca i altres unitats de la Universitat. També pot desenvolupar-les en col·laboració amb altres institucions, administracions i organismes públics o privats mitjançant convenis de col·laboració. L’ICE està estructurat en diferents seccions que, entre d’altres, desenvolupen tasques com ara les següents:
 

  • Analitzar les necessitats de formació del professorat i dissenyar les propostes d’actuació que es considerin adients.
  • Promoure i afavorir les innovacions educatives.
  • Promoure, assessorar i orientar la recerca en tots els àmbits d’actuació de l’Institut.
  • Coordinar les activitats de recerca que es desenvolupin a l’Institut.
  • Desenvolupar accions d’assessorament, de publicació i de difusió de bones pràctiques.
  • Elaborar materials per a la formació en diferents suports
Òrgans de govern

El govern de l'ICE és exercit, per òrgans col·legiats i per òrgans de caràcter unipersonal.

Són òrgans de govern col·legiats: el Consell de Direcció, format per Ramon Alemany Leira, Josep Alsina Masmitjà, Francesc Amorós Capdevila, Maria Rosa Buxarrais Estrada, Lluís Casas Sala, Amelia Díaz Álvarez, Bartolomé Galera Cámara, Mercedes Gracenea Zugarramurdi, Atilà Herms Berenguer, Núria Lorenzo Ramírez, Mercedes Martínez Martínez, Lourdes Marzo Ruiz, Mònica Mato Ferré, Teresa Pagès Costas, Carme Panchón Iglesias, Isabel M. Paula Pérez, Carina Rey Martín, Rosa Sayós Santigosa,  Max Turull Rubinat i Xavier Maria Triadó Ivern, i la Junta Directiva, formada per Maria Rosa Buxarrais Estrada, Bartolomé Galera Cámara, Mercedes Gracenea Zugarramurd, Mercedes Martínez Martínez, Teresa Pagès Costas, Carme Panchón Iglesias, Isabel M. Paula Pérez , Max Turull Rubinat i Xavier Maria Triadó Ivern.

Són òrgans de govern de caràcter unipersonal: Director o Directora, Director Adjunt o Directora Adjunta i Secretari o Secretària.

El Consell de Direcció, que exerceix la representació de tota la comunitat universitària i la dels diferents col·lectius que conformen l'Institut, és el màxim òrgan de govern de l'Institut.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern col·legiat que dirigeix l’activitat ordinària de l’Institut, l’assessora i dóna suport a l’equip directiu.

 

Direcció
Director Triadó Ivern, Xavier M. 934 035 179
Directora Adjunta Panchón Iglesias, Carme 934 035 180
Secretari Turull Rubinat, Max 934035192

 

Memòria any 2017-2018


Reglament ICE

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments