Projectes finalitzats

2013-2015. El desarrollo de la calidad textual en castellano y catalán L2. Indicadores léxicos, morfosintáctios y discursivos
Entintat finançadora: MEDU - Ministerio de Economía y Competitividad
Referència/Codi de la concessió: EDU2012-34394
Investigador/a principal: Joan Perera

2013-2015. Las condiciones para el aprendizaje de la composición escrita
Entitat finançadora: MEDU – Ministerio de Economía y Competitividad
Referència/Codi de la concessió: EDU2012-36577
Investigador/a principal: Liliana Tolchinsky

2009-2012. Hacia el dominio experto de la lengua: estudio comparado del desarrollo del repertorio lingüístico nativo y no nativo en castellano y catalán
Entitat finançadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Referència/Codi de la concessió: EDU2009-08862
Investigador/a principal: Joan Perera

2009-2012. Las condiciones de aprendizaje de la comprension lectora
Entitat finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia
Referència/Codi de la concessió: EDU2009-10321
Investigador/a principal: Liliana Tolchinsky

 • 2009-2010. El coneixement ortogràfic al llarg de l'escolaritat obligatòria: tipologia d'errors i relacions amb altres nivells lingüístics 
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Referència/Codi de la concessió: 2008ARIE00053
Investigador/a principal: Liliana Tolchinsky

• 2009. DigitalCorUB
Entitat finançadora: Universitat de Barcelona.
Referència/Codi de la concessió: Convocatòria d'ajuts per a iniciatives de recerca en els àmbits de les humanitats i les ciències socials.
Investigador/a principal: Maria Antonia Martí.

2008-2009. El Català Escrit a Catalunya (CESCAII)
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Referència/Codi de la concessió: 2007ARIE-00005
Investigador/a principal: Liliana Tolchinsky

2008-2009. L'adquisició de les competències investigadores en un màster de recerca
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Referència/Codi de la concessió: 2008MQD-00096
Investigador/a principal: Joan Perera

2007-2008. Guia d'activitats integrades de llengua i continguts d'altres àrees curriculars per a aules multilingües
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Referència/Codi de la concessió: 2006ARIE-10059
Investigador/a principal: Joan Perera

2006-2009. El desarrollo del repertorio lingüístico en hablantes no nativos de castellano y catalán
Entitat finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia
Referència/Codi de la concessió: SEJ2006-11083
Investigador/a principal: Joan Perera

2006-2009. Las condiciones del aprendizaje inicial de la lengua escrita: Influencia de las prácticas vigentes en el aula y de los conocimientos previos de los alumnos
Entitat finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia
Referència/Codi de la concessió: SEJ2006-05292
Investigador/a principal: Liliana Tolchinsky

2006-2008. Maternal mediation of writing in kindergarten children: Spanish and Chinese speaking dyads
Entitat finançadora: The Chinese University of Hong Kong.
Investigador/a principal: Catherine McBride-Chang i Liliana Tolchinsky

• 2006-2008. REDILIN: Recursos per al redisseny i l'avaluació de l'assignatura 'Lingüística'
Entitat finançadora: ICE de la UB: REDICE
Investigador/a principal: Liliana Tolchinsky

2006-2007. El Català Escrit a Catalunya (CESCA)
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Referència/Codi de la concessió: 2006ARIE-10058
Investigador/a principal: Liliana Tolchinsky

• 2006-2007. Guia d'activitats per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en aules multilingües
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Referència/Codi de la concessió: 2005ARIE-10029
Investigador/a principal: Joan Perera

2004-2005. Com descobrir els coneixements sobre escriptura de l'alumnat nouvingut
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Referència/Codi de la concessió: ARIE2004-00011
Investigador/a principal: Joan Perera

2003-2006. La representación escrita de la morfología y el aprendizaje de la lectura: un estudio evolutivo y translingüístico
Entitat finançadora: MCTE - Ministeri de Ciència i Tecnologia.
Referència/Codi de la concessió: BSO2003-06020
Investigador/a principal: Joan Perera

2001-2003. Recursos lingüísticos de despersonalización: perspectivas translingüística, evolutiva y didáctica
Entitat finançadora: MCTE - Ministeri de Ciència i Tecnologia.
Referència/Codi de la concessió: BSO2000-0676
Investigador/a principal: Joan Perera

2000-2001. Processament i organització discursiva de textos expositius orals i escrits
Entitat finançadora: Divisió de Ciències de l'Educació (UB)
Referència/Codi de la concessió: 1999RED-5020-2A
Investigador/a principal: Joan Perera

• 1998-1999. Fenòmens d'interferència en el desenvolupament del repertori lingüístic
Entitat finançadora: Divisió de Ciències de l'Educació (UB)
Referència/Codi de la concessió: 1997RE-5002-2A
Investigador/a principal: Joan Perera

1996-2001. Developing literacy in different contexts and in different languages
Entitat finançadora: Spencer Foundation (USA)
Investigador/a principal: Ruth Berman. Coordinadora per a l'espanyol: Liliana Tolchinsky.

 

Contacte

 • Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI)
  Institut de Ciències de l'Educació Universitat de Barcelona
  Campus Mundet
  Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  08035 Barcelona, Espanya  

  Telèfons:934 035 238
  934 035 193
 • Fax: 934 021 016
 • grerli@ub.edu
 • Com arribar-hi
excel HUBc BKC