Projectes i col·laboracions

CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació)

Congrés biennal, organitzat per tots els ICEs i unitats de formació de les universitats públiques catalanes. Paral·lelament, i en anys alterns, s’organitza un Simposi monogràfic  sobre un dels temes de l’edició anterior del congrés.

La Secció d’Universitat de L’ICE de la UB, entre d’altres funcions, té l’encàrrec de portar a terme la coordinació general i el seguiment dels comitès del Congrés i del Simposi.

http://www.cidui.org/

GIFD (Grup Interuniversitari de Formació Docent)

Grup de treball format per tots els ICE i unitats de formació de les universitats  públiques catalanes.

L’objectiu del grup es contribuir a una formació de qualitat del professorat universitari per millorar les seves competències docents. El Grup ha obtingut diversos ajuts (MECD AQU RED-U...).

http://gifd.upc.edu/

Portal “Bones pràctiques docents”

Projecte de col·laboració interuniversitari entre l’ICE de la UB i l’IDES de la UAB per a la millora de la qualitat docent.

El portal vol ser un punt de trobada del professorat universitari, per compartir i donar a conèixer bones pràctiques docents que facilitin el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en contextos concrets.

http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments