Sistema d’avaluació

S'aplicarà el sistema d'avaluació continuada per valorar tant el treball presencial, com les activitats dirigides. El Treball de Final de Màster (TFM) consistirà en la presentació d'una carpeta docent.

Per poder presentar el TFM s’hauran d’haver superat tots els mòduls. A l'inici del màster s'especificarà el procediment d'avaluació de cada mòdul.

El professorat mentor assessorarà el novell en l’elaboració de la carpeta i en farà la seva valoració. La Comissió de Seguiment donarà suport i orientació a l’equip mentor-novell i avaluarà la carpeta al final de cada curs.

Al final del primer curs acadèmic s’haurà de presentar una primera versió de la carpeta docent.

Com a TFM es presentarà la carpeta docent definitiva, que s’haurà ampliat amb les evidències i el treball del segon any. El TFM s’haurà de defensar davant d’un tribunal.

 

excel BKC HUBc