Promoció de l'autoestima de l'alumnat i professorat

Matrícula tancada

Professorat: Elena Embuena García

Material elaborat per Esteve Ignasi Gay Costa i Elena Embuena Garcia, metge especialista en medicina preventiva amb experiència en promoció de la salut i mestra i pedagoga amb experiència docent a tots els nivells educatius i formadora de formadors, respectivament.

Presentació del curs

Millorar l’autoestima de l’alumnat depèn en gran manera de l’actitud del professorat en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Objectius del curs

• Sistematizar un model de referència pel que fa a l’autoestima, a través d’una sèrie d’activitats, de textos i de pràctiques.
• Afavorir un espai de reflexió que permeti millorar l’autoestima de l’alumnat.

Temari del curs

A cada sessió es planteja una reflexió, a partir de qüestionaris, d’exposicions teòriques i de casos pràctics.
• Concepte d’autoestima
• Arriscar-se a canviar i superar la por
• Potenciar una actitud positiva
• Identificar les qualitats personals
• Acció, marcar-se objectius
• Identitat
• Vinculació
• Apoderament
• Seguretat
• Avaluació

Destinataris

Persones vinculades a qualsevol àrea del món educatiu (infantil, primària, secundària, cicles, adults, lleure) que tinguin a veure amb infants, joves o persones adultes.

Model d'avaluació i activitats

A cada sessió es demana la relació de 2 o 3 exercicis sobre els quals s’elabora un comentari global. S’exigeix una data límit de lliurament per poder fer aquest comentari. Els exercicis lliurats es valoren amb APTE (1) o NO APTE (0) i amb un breu comentari, si cal.

 

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 18 de març al 6 de juny de 2014

curs virtual

40 hores

A partir del 28 de gener 2014
Per Internet: www.ub.edu/ice
Places limitades
90€

Información
Teléfono: +34 934 021 024
http://www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments