dilluns 6 July '20

ENFORTIR LES RELACIONS A TRAVÉS DE L'ENFOCAMENT RESTAURATIU

L'enfocament restauratiu i les seves pràctiques aporten una mirada i unes eines que enforteixen els vincles emocionals, la cohesió del grup i la resolució de conflictes des d'un model positiu i comunitari.