Recerca. La docència en línia durant l’estat d’alarma a la UB. Percepcions del professorat

Us presentem un document amb de les primeres dades de la recerca sobre "La docència en línia durant l'estat d'alarma a la UB".

 

El treball s'està realitzant des de la Secció de Recerca de l'IDP-ICE i està comptant amb la col·laboració dels/les dinamitzadors/es de cada facultat. 
 
Es va fer una enquesta anònima al professorat de la Universitat de Barcelona, per copsar la seva percepció de la docència en aquest periode esmentat. Vàrem preguntar sobre diversos aspectes de la pràctica docent i el context en el qual es va realitzar. Han respòs gairebé uns 900 professors/es. La finalitat de la recerca es poder dissenyar accions i maneres diverses d'ajudar al professorat de la UB.

En aquest document trobareu un resum gràfic dels principals resultats de l’enquesta “Docència a la UB en temps de Covid-19”. Aquesta enquesta es va realitzar un cop finalitzat el període de la docència en línia duta a terme a la UB des del 13 de març.

Es va demanar a tot el professorat que respongués un qüestionari amb 23 preguntes tancades i 5 obertes des del8 de juliol fins el 31 d’agost de 2020. 

En aquest resum podreu trobar:

  • Principals descriptius de la mostra
  • Docència realitzada i pràctica docent
  • Necessitats formatives derivades de la docència en línia
  • Context personal de realització de la docència i resultats
  • Valoració personal de l’experiència de la docència en línia

Aquest resum no inclou la valoració de les preguntes obertes ni tampoc els comentaris efectuats en les respostes, que seran objecte d’una anàlisi ulterior.


:: La docència en línia durant l’estat d’alarma a la UB