El grup fa recerca en psicologia quantitativa, la qual s’ocupa del mesurament, l’anàlisi estadística i el modelatge matemàtic i computacional dels processos psicològics.

 

Els nostres àmbits de recerca són la neurociència, l’etologia i l’anàlisi de la conducta, des de la perspectiva quantitativa. Estudiem models estadístics per a la representació de la connectivitat cerebral a partir de dades funcionals (fMRI); analitzem i modelem la interacció grupal, la substitució lingüística, el moviment col·lectitu coordinat, els sistemes socials dels primats i la seva cognició i conservació; desenvolupem l’anàlisi estadística dels dissenys clínics i la representació matemàtica per descriure les relacions socials i l’activitat cerebral.

La nostra àrea d’especialitat és el modelatge teòric, estadístic i computacional, i la simulació informàtica aplicada a l’estudi dels processos conductuals.

Aquest grup és de nova creació i és el resultat de la fusió de dos grups consolidats en diverses convocatòries anteriors:

  • Grup de Conducta Adaptativa i Interacció: 1997SGR344, 1999SGR82, 2001SGR140, 2005SGR98, 2009SGR1492, 2014SGR71.
  • Grup de Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicologia: 2009SGR388, 2014SGR326.

L’estructura del grup està definida segons l’esquema següent:

Unitat de Neurociència quantitativa

1. Models de complexitat
2. Indicadors connectivitat
3. Indicadors clínics
4. Poblacions especials

Coordinació
Dr. Joan Guàrdia Olmos

Sotscoordinació
Dra. Maribel Peró Cebollero

Línies específiques de treball i persones responsables:

1. Models de complexitat
Projecte de models quantitatius i simulacions amb senyal fMRI:
Dra. Maribel Peró Cebollero

Projecte d’estudi de senyal cerebral i connectivitat:
Dr. Joan Guàrdia Olmos

Tècniques estadístiques
Dr. Jaume Turbany Oset

2. Indicadors de connectivitat
Projecte d’estudi de senyal cerebral en MCI:
Sra. Nuria Mancho Fora i Sr. Marc Montalà Flaquer

Projecte d’estudi de senyal cerebral en MDD:
Dra. Maribel Peró Cebollero

Projecte d’estimació de canvi clínic significatiu en fMRI:
Dr. Adolfo Jarne Esparcia

3. Indicadors clínics
Models quantitatius en assistència sanitària:
Dra. Anna Marta Falcó Pegueroles

4. Poblacions especials
Diagnòstic i psicopatologia infantil:
Dra. Isabel Paula Pérez

Models de neurociència computacional:
Dr. Jordi Fauquet Ars

Estudi d’avaluació quantitativa en síndrome de Down:
Dra. Maria Salines Carbó Carreté

Estudi clínic de poblacions addictes:
Dr. Joan Trujols Albet

Unitat d’Etologia quantitativa

1. Conducta adaptiva i interacció
2. Moviment col·lectiu coordinat
3. Sistemes socials dels primats
4. Cognició, comunicació i conservació dels primats

Coordinació
Dr. Vicenç Quera Jordana

Sotscoordinació
Dr. Francesc Salvador i Beltran

Línies específiques de treball i persones responsables:

1. Conducta adaptativa i interacció
Anàlisi de seqüències d’interacció:
Dr. Vicenç Quera Jordana

Aplicació dels autòmats cel·lulars a la
conducta lingüística
Dr. Francesc Salvador i Beltran

2. Moviment col·lectiu coordinat
Modelatge del moviment col·lectiu:
Dr. Vicenç Quera Jordana

3. Sistemes socials dels primats
Emergència de l’estructura social:
Dr. Francesc Salvador i Beltran

Dinàmiques de fissió-fusió en societats de primats:
Dra. Ruth Dolado Guivernau

4. Cognició, comunicació i conservació dels primats
Capacitats cognitives dels primats:
Dra. Montserrat Colell Mimó

Comunicació animal i semiòtica:
Dr. Carles E. Riba Campos

Conservació dels primats in situ i ex situ:
Sra. Mercedes Mayo Alesón

Unitat d’Anàlisi quantitativa de la conducta

1. Models estadístics
2. Dissenys de cas únic
3. Anàlisi de la conducta social
4. Quantificació de l’activitat cerebral

Coordinació:
Dr. Antonio Solanas Pérez

Sotscoordinació:
Dr. David Leiva Ureña

1. Models estadístics
Dr. Antonio Solanas Pérez
Dr. David Leiva Ureña
Dr. Rumen Manolov

2. Dissenys de cas únic
Dr. Rumen Manolov
Dr. Antonio Solanas Pérez

3. Anàlisi de la conducta social:
Dr. David Leiva Ureña
Dr. Lluís Salafranca Cosialls
Dr. Antonio Solanas Pérez

Quantificació de l’activitat cerebral:
Dr. Antonio Solanas Pérez
Dr. Jordi Fauquet Ars, Dr. Rumen Manolov
Dr. David Leiva Ureña