Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)

Tipus de prova avaluativa per determinar el nivell de competència en un professional de la salut. És un format de prova amb caràcter d’assaig o de simulació eminentment pràctic i pretén valorar la capacitat del professional a l’hora d’utilitzar coneixements, habilitats i actituds per resoldre els problemes que es presenten en l’exercici de la seva professió.

 

Grups d'innovació docent

Títol: VR-PSY
Coordinació: Gutiérrez Maldonado, José
GINDOC-UB/083
Títol: GRUPCOMBELL
Coordinació: Sabaté Pes, Antoni
GINDOC-UB/010
Títol: GINMAD
Coordinació: Valero Castell, Ricard
GINDOC-UB/159
Títol: GIDAC
Coordinació: Valmaseda Castellón, Eduard
GINDOC-UB/181
Títol: FARCLINAF
Coordinació: Mariño Hernández, Eduardo L.
GINDOC-UB/117
Títol: ACOPI-UB
Coordinació: Viñas Llebot, Helena
GINDOC-UB/145

Projectes reconeguts

Coordinació: Cambras Riu, Trinitat
2012PID-UB/157
Finalitzat