Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
El projecte (continuïtat del PID2011-UB/19) té com a finalitat el desenvolupament de casos clínics que seran tractats de manera transversal en les diverses assignatures al llarg del cursos del grau de Farmàcia. L'equip de professors planteja temes d'ampli interès social, que s'aniran resolent al llarg dels cursos del grau en les diverses assignatures. La nostra idea és reforçar la transversalitat d'assignatures amb la finalitat que els estudiants deixin de fer una excessiva compartimentació dels coneixements i vegin que els conceptes apresos en cursos basics són indispensables en cursos posteriors.
 
El curs 2011-12 s'ha desenvolupat el primer cas clínic del projecte, que correspon al tema de l'alcoholisme, a través de la història suposada d'un personatge, el Sam, que s'inicia molt jove al consum d'alcohol i al llarg de la vida patirà diverses patologies. El cas clínic va ser assessorat pel Dr. Antoni Gual, de la unitat d'alcohologia de l'hospital Clínic. A partir d'aquí, cada grup de professors disposa del cas per tractar la part que considerin convenient en la seva assignatura. El cas clínic dels alumnes i el plantejament del nostre equip de treball va ser presentat als professors de la facultat i als alumnes de primer curs dins l'assignatura de bioquímica (inici del projecte).
Igualment es van realitzar un lot de preguntes de continguts de bioquímica, fisiologia i farmacologia que van ser contestades pels alumnes de toxicologia, (4rt curs). El projecte que ara presentem és la continuïtat d'aquest, però afegint-hi la incorporació de professors implicats en altres assignatures. Així doncs el projecte que demanem està sol.licitat per 49 professors que estan implicats en la docencia de 16 assignatures del grau de Farmàcia .
 
Projecte actualment en desenvolupament fins juny de 2016.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/157
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Cambras Riu, Trinitat
Participants: 
Miguel Rodamilans Perez, Ma. Isabel Vazquez Baanante, Rosa Gimenez Claudio, Josep Maria Campanera Alsina, Ester Zulaica Gallego, Marta Alegret Jorda, Francisco Jose Perez Cano, Laura Baldoma Llavines, M. Pilar Modamio Charles, M. Antonia March Pujol, Veronica G. Noe Mata, Juan Jose Moreno Aznarez, Jesus Gomez Catalan, Nuria Llor Brunes, Victor Rimbau Barreras, Cecilia Fernandez Lastra, Montserrat Mitjans Arnal, Juan Maria Llobet Mallafre, M. Montserrat Muñoz Juncosa, Esther Pique Benages, Dolores Serra Cucurull, Anna Maria Canudas Teixido, Juan Carlos Laguna Egea, Antoni Diez Noguera, Maria Cristina Castellote Bargallo, Josefa Prat Aixela, M. Antonia Egea Gras, Carlos Julian Ciudad Gomez, Raquel Martin Venegas, Àngels Franch Masferrer, David Pubill Sanchez, Manuel Vazquez Carrera, Eduardo Luis Mariño Hernandez, Josefa Badia Palacin, Maria del Carme Pelegri Gabalda, Jordi Vilaplana Hortensi, Nuria Casamitjana Badia, Faiza Diaba, M. Immaculada Dinares Mila, Rosa Griera Farres, Isidoro Meton Teijeiro, Mercedes Amat Tuson, Anna Diez Pascual, Margarida Castell Escuer, Ruth Ferrer Roig, Ma. Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo, Albert Ferrer, Albert Tauler, Montserrat Arró, Pedro Marrero, Diego Haro, Carme Caelles, Joan Carles Rodriguez Rubio
Grup d'innovació docent: