GIDAC

Grup d’innovació docent d’aprenentatge clínic
Presentació: 
  • Afavorir l’intercanvi d’experiències d’innovació docent entre el professorat dels diferents ensenyaments de les Ciències de la Salut (Medicina, Odontologia, Podologia, etc.) de la Universitat de Barcelona.
  • Realitzar activitats amb metodologiesque situen l’alumne al centre de l’aprenentatge en les assignatures clíniques (per exemple, aula inversa, avaluació clínica objectiva estructurada, “problem based learning”, elaboració de portafolis, etc.).
  • Desenvolupar nous models de simulació preclínics amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de les habilitats clíniques dels estudiants.
  • Promoure la utilització de material audiovisual en les especialitats clíniques.
  • Augmentar la utilització de l’anglès en la docència de les especialitats clíniques.
  • Fer recerca en l’àmbit de la docència universitària pel que fa a la millora dels resultats, aplicant noves metodologies.
  • Dur a terme activitats de divulgació (comunicacions a congressos, cursos, articles a revistes de docència, etc.) per afavorir l’aplicació de noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge a les especialitats clíniques.
  • Impulsar la creació d’un catàleg de Massive Online Open Courses (MOOC) en les especialitats clíniques.
Codi UB: 
GINDOC-UB/181
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Valmaseda Castellón, Eduard
Membres del grup: 
Rui Figueiredo
Antonio Rafecas Renau
Carlos Verges Salas
Carles Subirà Pifarré
Montse Mercadé Bellido
Josep Arnabat Dominguez
Alba Sánchez Torres
Octavi Camps Font
Antoni Sabaté Pes
Antoni Riera Mestre

Projecte/s del Grup

2022PID-UB/025
Coordinació: Octavi Camps Font
Estat: Actiu
2022PID-UB/022
Coordinació: Rui Barbosa de Figueiredo
Estat: Actiu
2022PMD-UB/009
Coordinació: Eduard Valmaseda Castellon
Estat: Actiu