GIDAC

Grup d’innovació docent d’aprenentatge clínic
Presentació: 
  • Afavorir l’intercanvi d’experiències d’innovació docent entre el professorat dels diferents ensenyaments de les Ciències de la Salut (Medicina, Odontologia, Podologia, etc.) de la Universitat de Barcelona.
  • Realitzar activitats amb metodologiesque situen l’alumne al centre de l’aprenentatge en les assignatures clíniques (per exemple, aula inversa, avaluació clínica objectiva estructurada, “problem based learning”, elaboració de portafolis, etc.).
  • Desenvolupar nous models de simulació preclínics amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de les habilitats clíniques dels estudiants.
  • Promoure la utilització de material audiovisual en les especialitats clíniques.
  • Augmentar la utilització de l’anglès en la docència de les especialitats clíniques.
  • Fer recerca en l’àmbit de la docència universitària pel que fa a la millora dels resultats, aplicant noves metodologies.
  • Dur a terme activitats de divulgació (comunicacions a congressos, cursos, articles a revistes de docència, etc.) per afavorir l’aplicació de noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge a les especialitats clíniques.
  • Impulsar la creació d’un catàleg de Massive Online Open Courses (MOOC) en les especialitats clíniques.
Codi UB: 
GINDOC-UB/181
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Valmaseda Castellón, Eduard
Membres del grup: 
Rui Figueiredo
Antonio Rafecas Renau
Carlos Verges Salas
Carles Subirà Pifarré
Montse Mercadé Bellido
Josep Arnabat Dominguez
Alba Sánchez Torres
Octavi Camps Font
Antoni Sabaté Pes
Antoni Riera Mestre
Marta García García
Jorge Toledano Serrabona
Cristina de la Rosa Gay
Jaume Miranda Rius
Albert Ramírez Ramis
Isabel Valdearenas Pelegrina

Projecte/s del Grup

2022PID-UB/025
Coordinació: Octavi Camps Font
Estat: Actiu
2022PID-UB/022
Coordinació: Rui Barbosa de Figueiredo
Estat: Actiu
2022PMD-UB/009
Coordinació: Eduard Valmaseda Castellon
Estat: Actiu