“ImmunoEscapeRoom 2.0”: enigma a la xarxa

En l’any 2018 ens van concedir el projecte “ImmunoEscapeRoom: fins que no n’aprenguis, no en sortiràs” (2018PID-UB/019). Aquest projecte consistia en la creació d’un escaperoom per a l’aprenentatge d’immunologia en el context de l’assignatura “Inmunonutrició” del Màster en Nutrició i Metabolisme (UB-URV). L’objectiu era repassar els continguts d’immunologia a través de la ludificació per tal d’anivellar els coneixements d’aquesta matèria entre els estudiants que la cursen. La motivació va sorgir de la gran diferència existent entre els estudiants d’universitats catalanes i llatinoamericanes amb coneixements basals molt variables de nutrició i immunologia. A més, la creació de l’escaperoom també tenia com a finalitat secundària permetre l’entrenament del professorat en aquest tipus de pràctica amb la finalitat última de permetre traslladar aquest prototip a d’altres assignatures en les que participa el professorat. Així doncs, a principis d’any es va realitzar la primera edició de l’escaperoom en l’assignatura “Inmunonutrició” amb 14 estudiants i va tenir molt d’èxit. A finals de març es volia repetir en un format més ampli en l’assignatura Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries amb 25 estudiants però degut a la situació excepcional viscuda arrel de la COVID-19 es va haver de cancel·lar. Actualment, és difícil tornar a aprofitar el material emprat en l’escaperoom degut a totes les mesures de seguretat establertes per prevenir el contagi. Així doncs, amb l’experiència adquirida en l’anterior projecte, l’objectiu del projecte que es sol·licita consisteix en la creació d’un escaperoom virtual per a treballar els continguts a través de diferents reptes a la xarxa.

Així, la següent proposta d’innovació es realitzarà en dues fases. En una primera fase (el primer any acadèmic del projecte), al igual que es va fer en el primer projecte, es prepararan les proves de l’escaperoom i s’assajaran a mode de joc a l’aula amb grups petits per a comprovar el correcte funcionament i la dinàmica. En l’anterior edició es tractava d’un viatge dins del cos per lluitar contra un microorganisme extracel·lular i ensenyava com s’anaven activant i proliferant les diferents cèl·lules immunitàries implicades en la defensa del nostre organisme. El plantejament ara es basarà en diferents proves virtuals fent servir el campus virtual de l’assignatura, així com diferents dinàmiques en les xarxes socials i a través d’esbrinar missatges ocults en diferents webs oficials o creades per al joc, per tal d’aconseguir resoldre amb èxit l’enigma ocult a la xarxa.

L’impacte a diferents nivells (aprenentatge de continguts, dinàmica, idoneïtat, grau d’acceptació...) s’avaluarà a través d’indicadors qualitatius i quantitatius: enquestes d’opinió d’estudiants i professorat implicat i valorant els coneixements adquirits en l’examen final. En una segona fase (segon any acadèmic), a partir de les millores obtingudes de l’anàlisi dels indicadors de la primera fase s’implementarà l’escaperoom virtual. En aquesta segona fase també s’avaluarà l’impacte sobre l’aprenentatge de continguts i grau d’acceptació de professorat i estudiants. L’escaperoom virtual, es podrà fer servir, a més a més, en altres assignatures on el professorat està implicat com per exemple en el Grau de Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments un cop el professorat estigui satisfet amb el resultat. En aquest sentit, aquest format virtual serà molt més fàcil d’implementar en grups grans i per tant podrà fer-se servir en més assignatures que no pas la versió anterior.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Degut al context actual de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 en hem vist obligats a suspendre l’ImmunoEscapeRoom tal qual el teniem plantejat. De fet, el primer semestre en el Màster serà virtual i no sabem com serà el proper semestre. En aquest sentit, l’objectiu del present projecte és transformar el escaperoom que hem elaborat per fer-lo virtual. Caldrà adaptar les proves i pensar en nous reptes a la xarxa que permetin engrescar els estudiants alhora que promoguin l’aprenentatge autònom i el treball en equip.

Així doncs, pel que fa a la millora dels aprenentatges de l’alumnat, l’objectiu principal d’aquest projecte és promoure l’aprenentatge autònom/dirigit dels estudiants a través de la ludificació en un context virtual.

Per fer-ho es proposa adaptar el escaperoom que substituia la classe inicial de repàs de l’assignatura Immunonutrició per un entorn virtual realitzant doncs un escaperoom virtual. En cas que es pugui realitzar de manera presencial a l’aula es podrà fer igualment en grups amb els seus propis dispositius. En cas que no es pugui fer de manera presencial es farà servir l’eina BBCollaborate per formar els grups dins d’una aula virtual per que puguin seguir el seu ritme i no copiar-se dels altres grups.

Així, a través de les proves incloses en l’escaperoom es vol promoure de forma dinàmica el treball en equip en un entorn virtual, engrescar els estudiants en l’assignatura i consolidar conceptes bàsics per a l’òptim seguiment del temari d’immunonutrició.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/027
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
M.JOSE RODRIGUEZ LAGUNAS
Participants: 
Francisco José Pérez Cano, Margarida Castell Escuer, Àngels Franch Masferrer, Malén Massot Cladera, Blanca Grases Pintó
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme
Assignatures implicades: 
Immunonutrició Intoleràncies i Alèrgies Alimentàries Fonaments d'inmunologia