Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials

Els nous usos del web incorporats a l’aprenentatge i la docència. Ús de xarxes socials per la construcció i intercanvi de coneixement, ús de aplicatius i entorns web per la construcció de coneixement i pel treball col·laboratiu. La web amb significat per l’aprenentatge (web semàntica).

 

Projectes d'innovació docent

Coordinació: MONTSERRAT DIAZ FAJARDO
2017PID-UB/029
Coordinació: Anna Martí Castells
2018PID-UB/020
Coordinació: Carnicer Cols, Jofre
2019PID-UB/022
Coordinació: Gallardo Pujol, David
2015PID-UB/029
Coordinació: PEREZ DOMINGO, MARIA REYES
2017PID-UB/009
Coordinació: Alija Fernández, Rosa Ana
2014PID-UB/007
Coordinació: Contreras Barcelo, Elisabet
2015PID-UB/028
Coordinació: Perez Palma, Laura
2017PID-UB/010
Coordinació: Montetes-Mairal Laburta, Noemi
2015PID-UB/T05
Coordinació: Povedano i Ferré, Rosa
2013PID-UB/002
Coordinació: Horta Calleja, Gerard
2015PID-UB/T02
Coordinació: Mendez Lloret, Maria Isabel
2015PID-UB/023
Coordinació: Oscar Nuñez Burcio
2018PID-UB/011
Coordinació: Alonso Casanovas, Oscar
2016PID-UB/013
Coordinació: Joshi Jubert, Ujala
2018PID-UB/041
Coordinació: Casulleras Closa, Josep
2015PID-UB/T07
Coordinació: Barriga Ubed, Elvira
2017PID-UB/035
Coordinació: Pujola Font, Joan Tomas
2015PID-UB/050
Coordinació: Prats Ripoll, M. Margarida
2012PID-UB/045
Coordinació: Garcia Asensio, M. Angeles
2016PID-UB/026
Coordinació: Muñoz Mendoza, Jordi
2017PID-UB/012
Coordinació: Antonia Collado Sevilla
2017PID-UB/042
Coordinació: Codina Mata, Nuria
2015PID-UB/001
Coordinació: RAMON CASAS, MARTA
2017PID-UB/045
Coordinació: Antonia Coll Florit
2018PID-UB/024
Coordinació: Serrano Plana, Nuria
2018PID-UB/029
Coordinació: Simon Pallisé, Joan
2016PID-UB/030
Coordinació: Puigdellivol Aguade, Ignasi
2015PID-UB/003
Coordinació: MARIA JESUS LAMA LOPEZ
2017PID-UB/040
Coordinació: Elias Andreu, Marina
2018PID-UB/007
Coordinació: Ida, Mauro
2017PID-UB/017
Coordinació: SOLE BARJAU; QUERALT
2017PID-UB/006
Títol: Aula MOOC
Coordinació: FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA
2017PID-UB/008
Coordinació: Vidal Martinez, Maria Nieves
2016PID-UB/005
Coordinació: Pujolà Font, Joan-Tomàs
2018PID-UB/027
Coordinació: Moret Viñals, Oriol
2017PID-UB/016
Coordinació: Povedano i Ferré, Rosa
2016PID-UB/025

Grups d'innovació docent

Títol: RELAT
Coordinació: Coll Florit, Antònia
GINDO-UB/164
Títol: Periodeia
Coordinació: Méndez Lloret, Maria Isabel
GINDO-UB/168
Títol: ORIENTA'M
Coordinació: Castrechini Trotta, Angela A.
GINDOC-UB/131
Coordinació: Urpi Sarda, Mireia
GINDO-UB/167
Títol: NEAQA
Coordinació: Núñez Burcio, Oscar
GINDO-UB/166
Títol: MideMe
Coordinació: Reguant Álvarez, Mercedes
GINDOC-UB/148
Títol: LLETRAD
Coordinació: González Fernández, Helena
GINDOC-UB/155
Coordinació: M.ª Ángeles García Asensio
GINDO-UB/169
Títol: INDOMAIN
Coordinació: Igual Muñoz, Laura
GINDOC-UB/138
Títol: INDAGA'T
Coordinació: Hernández Hernández, Fernando
GINDOC-UB/087
Coordinació: Carnicer Cols, Jofre
GINDO-UB/176
Títol: GIDQACCS
Coordinació: Barbosa Torralbo, José
GINDOC-UB/111
Títol: GIDEI-UB
Coordinació: Daniel Montolio Estivill
GINDOC-UB/033
Títol: GIDC_DLL
Coordinació: Civera López, Isabel Úrsula
GINDOC-UB/063
Títol: GIDAT
Coordinació: Cano García, Elena
GINDOC-UB/152
Títol: GIBAF
Coordinació: Simon Pallisé, Joan
GINDOC-UB/032
Títol: ELECTRA
Coordinació: Gómez Cardó, Pilar
GINDOC-UB/017
Títol: EiA-MEFA
Coordinació: Boj del Val, Eva
GINDOC-UB/102
Títol: EduCits
Coordinació: Calafell Subirà, Genina
GINDO-UB/179
Coordinació: Maria Montserrat López Paéz
GINDO-UB/170
Títol: DHISTAC
Coordinació: Mauro, Ida
GINDO-UB/178
Títol: CTAEDIUM
Coordinació: Sancho Planas, Marta
GINDOC-UB/001