Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
- Incorporar a l’assignatura una metodologia col·laborativa que estimuli la participació de l’alumnat en el procés d’ensenyament i aprenentatge i que millori algunes competències transversals com ara el treball en grup, l’expressió oral i escrita, el sentit crític o la presa de decisions.
 
- Proporcionar  a l’alumnat una visió general de les tècniques instrumentals d’anàlisi estudiades a l’assignatura i estimular-lo per avaluar els avantatges i inconvenients de cada tècnica en funció del problema analític a resoldre.
 
- Ajudar a l’alumnat a desenvolupar la capacitat de triar la tècnica instrumental més convenient per a resoldre un problema analític determinat.
 
- Mostrar la utilitat de les tècniques instrumentals a la vida real i fer així més propers els continguts de l’assignatura.
 
- Desenvolupar eines que permetin avaluar, d’una banda, l’assoliment per part de l’alumnat dels coneixements i competències previstos i, d’altra banda, la idoneïtat dels materials  i la metodologia utilitzada amb un clar objectiu de millora.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/011
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Díaz Cruz, Jose Manuel
Participants: 
Xavier Saurina Purroy, Àngels Sahuquillo Estrugo, Cristina Ariño Blasco, Anna Rigol Parera
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Anàlisi Instrumental