Aproximació a la professió en una assignatura de primer curs del grau de Farmàcia

El grau de Farmàcia té una clara orientació professionalitzant en els tres darrers cursos, de 3r a 5è; per contra, les assignatures de 1r i 2n tenen un caràcter més generalista, que els alumnes solen percebre com allunyat de la professió. Per aquesta raó es proposa una actuació docent amb l’objectiu que els estudiants utilitzin recursos professionals com ara els que proporcionen l’Agència Europea del Medicament, la Farmacopea Europea i l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, entre d’altres, a partir d’activitats programades en el context de l’assignatura de Botànica Farmacèutica. Es pretén dissenyar una App que integri tots els recursos i que en el marc de la innovació,  faciliti la seva consulta per part dels estudiants en el context de les plantes medicinals que participen en productes com medicaments, complements alimentosos i d’altres, utilitzats en l’àmbit de la salut i que els combini amb coneixements estrictament botànics. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En l’àmbit general, es tractaria que els estudiants de primer curs de l’assignatura Botànica Farmacèutica utilitzessin de forma transversal recursos professionals a través de l’estudi de productes relacionats amb la salut, com ara medicaments habituals a base de plantes medicinals legalment reconegudes i diferenciar-los d’altres productes de venda a l’oficina de farmàcia. En part aquest objectiu coincideix amb els de l’assignatura d’Iniciació a la Galènica (també de 1r curs, 2n semestre) i reforçant l’aproximació professional dels estudiants en l’àmbit de les plantes medicinals.

1. Introduir en l’assignatura Botànica Farmacèutica aspectes de caràcter professionalitzant. Més enllà de l’aprenentatge botànic de les plantes medicinals, es tracta que els estudiants percebin la utilitat dels coneixements de l’assignatura en el marc de la professió farmacèutica

2. Donar suport i reforçar els coneixements de morfologia i nomenclatura botànica.

3. Integrar els dos primers objectius de manera que els dos blocs de recursos (botànics i professionals) es puguin treballar de forma conjunta en una mateixa planta medicinal.

4. Aportar als estudiants elements de reflexió en el context de les plantes medicinals entorn del dilema  medicament-complement alimentós i el seu exercici professional.

5. Posar a l’abast dels estudiants durant el mateix semestre els resultats conjunts com a tasca col·laborativa, i  la seva anàlisi per part del professorat.

6. Incentivar i millorar l’aprenentatge de l’assignatura en utilitzar com a exemples en les classes de teoria alguns dels resultats dels estudiants.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/017
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
JUAN SIMON PALLISE
Participants: 
Carles Benedí Gonzalez
Cèsar Blanché Verges
Maria Bosch Daniel
Lyda Halbaut Bellowa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Assignatures implicades: 
Botànica farmacèutica
Estratègies docents per la millora/innovació: