Aula inversa en esplacnologia humana

Aquest projecte d'innovació docent preten aplicar el mètode d'aula inversa (just in time teaching) a les classes teòriques i pràctiques d'anatomia humana-esplacnologia per a alumnes de Medicina. El mètode d'aula inversa, que capgira la seqüència clàssica d'aprenentatge i ensenyament, preveu un estudi preliminar dels alumnes, de manera que la classe síncrona està feta a mida dels alumnes, possibilitant la resolució de dubtes i aprofundir en la matèria o iniciar aprenentatges col·laterals que no es podrien iniciar sense conèixer els aspectes més bàsics.

L'evaluació abans i després de la sessió síncrona permet, al professor i a l'alumne, el coneixement de les àrees a reforçar i percebre, a posteriori, si s'han consolidat els coneixements i s'han adquirit competències.

Respecte l'àmbit de les classes teòriques, la inversió de la seqüència d'aprenentatge i el testing previ ens proporcionarà una classe síncrona que pot genera valor afegit a partir de la reflexió, la resolució dels dubtes i l'adquisició de nous i més profunds coneixements. L'aplicació a les pràctiques de visualització de peces anatòmiques permetrà que els alumnes vinguin més preparats i puguin obtenir un aprenentatge més consolidat després de les sessions síncrones presencials.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Aconseguir un estudi previ dels alumnes per a un major aprofitament de la classe síncrona, aconseguint abordar matèria més específica.

2.- Aconseguir aprenentatge real (no memorístic) de la matèria impartida.

3.- Millorar la competència d'orientació tridimensional i seccional dels alumnes.

4.- Millorar la competència d'autoaprenentatge dirigit per una guia de lectura, per afegir valor afegit a l'aprenentatge.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/009
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Ivan Macía Vidueira
Participants: 
Ricard Ramos Izquierdo, Maria Isabel Miguel Pérez, Alejandro Fernández Coello, Núria Ruiz Roig
Ensenyament/s: 
Medicina (Campus de Bellvitge)
Assignatures implicades: 
Anatomía y Embriología de Órganos y Sistemas