Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu General:  Avaluar l'aprenentatge pràctic en les assignatures d'Estades Clíniques I i II del Grau D'Infermeria.

Objectius Específics: 

  • Crear l'equip docent per coordinar la planificació el desevolupament, l'evaluació i la docència de les assignatures d'Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria.
  • Disenyar  instruments d'avaluació pel coneixement del aprenentatge en la formació clínica.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/047
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Colina Torralva, Fco Javier
Participants: 
Javier Colina Torralva, Luis Basco Prado, Ana Belén Fernández Cervilla, Violeta Díaz Herrero, Dolors Estrada Raventós, Angeles Melero García, Ramón Montoya Gónzalez, Adoración Rejón Bayo, Lidón Barrachina Belles
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
INFERMERIA
Assignatures implicades: 
Estades Cliniques I
Estades Clíniques II