El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte d'innovació pretén: - experimentar amb diversos formats de portafolis electrònic: Mahara,  MyDocumenta, i l’eina web Wix - desenvolupar les estratègies discursives multimodals per aprofitar les potencialitats de la comunicació en l'entorn digital - promoure l'avaluació entre iguals del contingut i procés d'elaboració del portafolis per millorar la reflexió crítica de l'alumnat - desenvolupar estratègies de sensibilització i reflexió metacognitiva i metalingüística per fomentar l'autonomia d'aprenentatge

Codi del projecte: 
2014PID-UB/004
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Pujolà Font,Joan-Tomàs
Participants: 
Rosa Sayós Santigosa, Glòria Bordons de Porrat-Doria, Elisabet Costa Giménez, Carles Royo Bieto, Mª Vicenta González Argüello, Mª Ángeles García Asensio, Begoña Montmany Molina, Rosa Brión Caíño, Raúl Alfonso Lozano, Marc Bayés Gil, Miguel Mateo Ruiz, Núria Sánchez Quintana, Carmen Férriz Martínez, Ainhoa Antúnez Piedra, Jaume Batlle Rodríguez, Natalia Fullana Rivera, Nuria Giralt Anduix, Maria del Mar Suárez Vilagran, Vanesa Toquero Ramos,
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació Infantil, Doble Grau d’Educació Infantil i Primària, Grau de Comunicació Audiovisual
Assignatures implicades: 
361046 Llengua Catalana per a l’Ensenyament (Ed. Primària), 361128 Llengua Catalana per a l’Ensenyament (Ed. Infantil), 361128 Llengua Catalana per a l’Ensenyament (doble titulació), 363603 Expressió Oral i Escrita en Català, 363286 De la poesia visual als objectes: coneixement i creació, 361047 Llengua castellana per a l’Ensenyament (Ed. Primària), 361129 Llengua castellana per a l'Ensenyament (Ed. Infantil), 361129 Llengua castellana per a l'Ensenyament (doble titulació)), 363604 Expressió Ora