El Practicum com a eix vertebrador del grau de Pedagogia: vers la internacionalització de les Pràctiques Externes

Seguint amb la reflexió que portem a terme contínuament des de l'equip de coordinació del Practicum del Grau de Pedagogia, i juntament amb aquells docents que hi vulguin participar, considerem interessant -i també necessària- la possibilitat de transformar a mig plaç les assignatures que configuren el Practicum com a l'eix vertebrador del grau de Pedagogia, amb aquesta caracterització internacional, per tal de:

- Afavorir l’aprenentatge professionalitzador de l’alumnat actual en un marc de treball globalitzat tenint present l’oportunitat i la realitat de la internacionalització

- Fomentar aquesta internacionalització en la formació de l’alumnat així com la seva conscienciació sobre el desenvolupament de les competències al llarg del grau de Pedagogia.

El context social general en el que es troba l'alumnat del grau de Pedagogia, caracteritzat per l'accel·leració en la producció i transmisió de coneixement, a més de la globalització, incertesa i complexitat, ens exigeix dissenyar i aportar propostes innovadores en el marc de la docència universitària.

No podem eludir la responsabilitat que tenim com a universitat, per encarar els desafiaments i reptes de cara a complir part dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Aprofitant que les assignatures del Practicum es troben en diferents moments del recorregut de l'ensenyament, i sent coneixedores d'experiències en altres universitats estrangeres, voldríem apostar per la creació del Practicum com a eix vertebrador d'aquest ensenyament.. D'aquí que ens plantegem, com a equip de coordinació del Practicum els següents quatre eixos de treball:

- La co-transferència visibilitzada a partir dels PID's anteriors ens indica la necessitat d'INTEGRACIÓ de nous sabers i competències professionals al grau

- Les tres assignatures del Practicum ens permeten realitzar un seguiment i treballar la INCLUSIÓ de tots els nostre alumnat.

-  Fomentar la INNOVACIÓ a partir de la creació d'una nova modalitat de pràctiques externes, que sigui la implementació dels millors projectes d'emprenedoria pedagògica elaborats a l'assignatura de PSL-II

- A partir de tercer curs els estudiats podran optar per a la realització de pràctiques curriculars i extracurriculars a altres països, fomentant la INTERNACIONALITZACIÓ tant dels nostres estudiants com reben estudiants d'altres universitats.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

A partir de les diverses sessions de treball amb companys i companyes de diferents universitats implicats en el Practicum, hem estat reflexionant sobre la necessitat de reconfigurar l’actual model de les Pràctiques Externes per fer-lo més adient a l'alumnat actual, tenint present  les dues finalitats que comentàvem en l'apartat de Presentació d'aquesta proposta d'innovació:

- Afavorir l’aprenentatge professionalitzador de l’alumnat actual en un marc de treball globalitzat tenint present l’oportunitat i la realitat de la internacionalització

- Fomentar aquesta internacionalització en la formació de l’alumnat així com la seva conscienciació sobre el desenvolupament de les competències al llarg del grau de Pedagogia.

D'aquesta doble finalitat, se n'extrauen els següents objectius bàsics:

1. INTEGRACIÓ. Avançar envers un model de pràctiques com a eix vertebrador del currículum que configura el grau en la formació de l’alumnat i el seu grau de conscienciació  sobre el desenvolupament de les competències al llarg del grau de Pedagogia:

- Teixir la relació entre totes les assignatures obligatòries i optatives per tal de donar-hi un sentit més relacionat amb la realitat  laboral de l’alumne.

2. INCLUSIÓ. Acompanyar a l' estudiant en tot el seu recorregut pel grau, facilitant qualsevol recolzament personal, acadèmic o laboral; mitjançant accions de counseling personal i professional.

3. INNOVACIÓ.  Desenvolupar projectes d'emprenedoria a partir de la creació d'una nova modalitat de pràctiques externes que sigui la implementació dels millors projectes innovadors sorgides de PSL-II

4. INTERNACIONALITZACIÓ . Afavorir l’aprenentatge professionalitzador de l’alumnat actual en un marc de treball globalitzat tenint present l’oportunitat i la realitat de la internacionalització:
- Conèixer diferents models de pràctiques d’altres universitats des de la teoria (realització de seminaris amb altres universitats…) i des de la realització de pràctiques externes d’alguns alumnes a altres països.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/013
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Rajadell Puiggròs, Núria
Participants: 
Fernanda Drupat
Astrid Castells Tello
Assumpta Aneas
Ruth Vilà
Elena Noguera
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Pedagogia
Assignatures implicades: 
Professionalització i Sortides Laborals I
Professionalització i Sortides Laborals II
Pràctiques Externes