Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, aminoàcids, lípids, enzims, transportadors i receptors

La finalitat d’aquest projecte consisteix en la creació de diversos Escape-room dedicats a biomolècules (tant per aprendre la nomenclatura de les biomolècules com la seva funció), per tal d’utilitzar-los en el futur com a recordatori o com a treball d’autoavaluació. Les Escape-room consistiran en un qüestionari tancat del Google Drive, que contindrà un conjunt de jocs variats, que en solucionar-los permetin a l’alumne aprendre la nomenclatura i funció de cada una de les biomolècules. Un cop realitzat el joc, l’alumne haurà de introduir una paraula clau al qüestionari, que li permetrà prosseguir amb la Escape-room en cas que la paraula clau sigui correcte. Abans d’aplicar definitivament les Escape-room com a metodologia d’autoavaluació, a continuació del qüestionari tancat de la Escape-room, afegirem un qüestionari obert amb puntuacions per poder utilitzar l’escala de Likert per valorar el que en pensen els alumnes dels jocs proposats.

Aquestes Escape-room seran utilitzades a les assignatures "Bioquímica" (grau de Química) i "Química" (grau de Biologia), en el cas de la nomenclatura de biomolècules; i a les assignatures "Bioquímica" (grau de Química) i "Reconeixement i Interaccions Moleculars" (grau de Bioquímica), en el cas de les funcions de les proteïnes. De tota manera, adaptarem alguns dels aspectes perquè puguin ser aplicables als nivells de coneixements dels alumnes de cada un dels grups corresponents, ja que “Bioquímica” s’imparteix actualment al setè semestre (quart curs), mentre que “Química” s’imparteix al primer semestre (primer curs) i “Reconeixement i Interaccions Moleculars” al quart semestre (segon curs), totes de graus diferents (Química, Biologia i Bioquímica).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals:

Preparar jocs de paraules per l’auto avaluació dels alumnes.- Aquests jocs sobre un determinat tema s’agruparan en una Escape-room, i es valoraran a través de les opinions dels alumnes.

Valoració dels jocs proposats als alumnes a través de les diverses Escape-room.- A través de les opinions dels alumnes veurem quins jocs poden continuar proposant-se a les Escape-room i quins hem de eliminar i canviar per altres perquè majoritàriament no els hi agraden.

 

Objectius específics:

Agrupar els jocs preparats en diverses Escape-room referides a nomenclatura de biomolècules.- Se separaran els jocs referents a hidrats de carboni, lípids o proteïnes, i es prepararan 3 Escape-room, una per cada un dels principis immediats. Aquestes Escape-room seran proposades als alumnes de “Bioquímica” (grau de Química, dels 2 semestres) i “Química” (grau de Biologia). Es pretén que en cada pàgina de una Escape-room els alumnes hagin d’aplicar un joc diferent i que estigui relacionat amb un aspecte específic de la biomolècula que tracti la Escape-room.

Agrupar els jocs preparats en diverses Escape-rooms referides a funció de enzims.- Se separaran els jocs referents a enzims, transportadors i receptors, i es prepararan 3 Escape-room, una per cada una de les funcions. Aquestes Escape-room seran proposades als alumnes de “Bioquímica” (grau de Química, aplicada als 2 semestres) i “Reconeixement i Interaccions Moleculars” (grau de Bioquímica). Es pretén que en cada pàgina de una Escape-room els alumnes hagin de jugar de manera diferent i que estigui relacionat amb un aspecte específic de la funció del tipus de proteïna que tracti la Escape-room.

Valorar quantitativament els jocs aplicats a les Escape-room.- Darrera de cada una de les Escape-room afegirem un test de Likert per a valorar cadascun dels jocs proposats a cada Escape-room. D’aquesta manera podrem disposar de la preferència que tenen els alumnes en un tipus o un altre dels jocs utilitzats. Compararem les valoracions dels jocs, i analitzarem si canvien segons l’assignatura en la que responen les Escape-room.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

La finalitat del projecte consisteix en disposar de diverses Escape-room, per cadascun dels Temes de les assignatures, per tal de que els alumnes puguin realitzar un procés d’autoaprenentatge de manera individual. La utilització de jocs és una metodologia molt pràctica per a l’aprenentatge, ja que els alumnes solen aprendre sense adonar-se (mentre juguen).

Durant la pandèmia, i en el darrer curs acadèmic, hem analitzat la aplicació de jocs per a identificar paraules dels glossaris de Bioquímica. En els darrers congressos hem presentat estudis, en els que classifiquem els jocs de paraules en 4 grans grups:

a) Paraules a les que els manca un grup de lletres o una síl·laba

b) Anagrames o laberints

c) Traduccions de codis

d) Dominós o altres jocs per a encadenar

Volem valorar quins són els jocs que més agraden als alumnes a l’hora de resoldre’ls, i aplicar aquells jocs que prefereixen dins de les Escape-room, per tal que siguin el màxim de distretes i permetin que siguin del màxim gaudi pels alumnes per tal que es diverteixin amb els jocs, mentre aprenen sobre la nomenclatura i funció de les biomolècules.

Apart d’aquests 4 tipus de jocs, també es pot jugar amb sopes de lletres, crucigrames, amidakuji, salt del cavall, i visualització d’un vídeo a Internet, que són uns altres tipus de jocs que també hem utilitzat anteriorment, i els hem descrit en ponències del nostre grup de innovació docent.

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/019
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Josep Joan Centelles Serra
Participants: 
Marta Cascante Serratosa
Santiago Imperial Ródenas
Estefania Moreno Guillen
Pedro Ramon de Atauri Carulla
Silvia Marin Martínez
Silvia Pérez Torres
Francesc Cabré Vacas
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
QUÍMICA
BIOLOGIA
Assignatures implicades: 
Bioquímica
Química
Reconeixeement i Interaccions Moleculars