QuiMet

Metabolisme al grau de Química
Presentació: 

Durant el curs 2020-2021, l’assignatura “Bioquímica” del Grau de Química canviarà de semestre per tal que els alumnes posseeixin un coneixement més gran de Química Orgànica quan s’imparteixi aquesta assignatura, per la qual cosa es modificarà el seu programa (es vol centrar més el programa en les reaccions del metabolisme). Un grup de professors de Química per a Biòlegs, Bioquímica, Química Orgànica volem realitzar un seguit de actuacions enfocades en la innovació d’aquestes assignatures que impartim. En particular, per l’assignatura de “Bioquímica” es requereix que els alumnes coneguin aspectes d’estructura de les biomolècules (que s’hauran explicat en l’assignatura “Biologia” del mateix grau). En general, per totes les assignatures que impartim pretenem introduir exercicis de recordatori al Moodle, innovacions durant les classes a nivell de gamificació i diversos aspectes dins de l’aprenentatge virtual.

Codi UB: 
GINDOC-UB/180
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Centelles Serra, Josep J.
Membres del grup: 
Santiago Imperial Ródenas
Pedro Ramón de Atauri Carulla
Estefanía Moreno Guillén
Sandra Pérez Torras
Silvia Marín Martínez
Marta Cascante Serratosa
Jaume Farràs Soler
Francesc Cabré Vacas

Projecte/s del Grup