Feedback interactiu i autoregulació de l’aprenentatge a una assignatura de primer curs del Grau de Farmàcia

En l'actualitat, el feedback és concebut no ja com informació sinó com l'acció a través de la qual els estudiants donen sentit als comentaris sobre el seu procés d'aprenentatge i l’utilitzen per millorar-lo (Carless y Boud, 2018).

Membres del Grup d’Innovació Docent de Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) estan actualment implicats en el projecte titulat “Análisis de efectos de la provisión de feedback soportado por tecnologías digitales de monitoreo sobre las competencias transversales (e-feedskill)” (PID2019-104285GB-I00 del Ministeri d’Economia i Transformació Digital - MINECO), dirigit per Elena Cano, on s’està desenvolupant entre d’altres, un tutor intel·ligent (Xatbot) de suport a l’autoregulació de l’aprenentatge.

Aquest projecte ens va motivar a realitzar una intervenció a l’assignatura troncal  Introducció a la Farmàcia Galènica (IFG), de primer curs del Grau de Farmàcia per implementar un mètode més participatiu, per deixar de banda les classes expositives de dos temes de teoria i que els estudiants siguin els protagonistes del desenvolupament d’aquests temes en forma de diverses píndoles de coneixements mitjançant vídeos, preparats en grups. Per la vessant pedagògica es compta amb l’assessorament de la professora Elena Cano Garcia i del grup d’innovació docent (GIDAT) que coordina, i per la vessant tecnològica amb la col·laboració del professor Joan Simón Pallisé i del seu grup GIBAF.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Fomentar el paper protagonista i la responsabilitat dels estudiants en el seu aprenentatge.
  • Integrar el procés de feedback interactiu i avaluació entre iguals en l’aprenentatge.
  • Promoure diverses competències necessàries tant per al Grau com en la seva futura vida laboral com ara la competència d’aprendre a aprendre, l’aprenentatge autònom, la iniciativa, el treball en equip, la capacitat crítica i autocrítica, la capacitat comunicativa i la capacitat creativa.
  • Aportar als estudiants elements de reflexió sobre l’autoregulació del seu aprenentatge (SRL).
  • Familiaritzar l’alumne/a amb les eines del Campus Virtual.
Codi del projecte: 
2021PID-UB/022
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Anna Nardi Ricart
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Mireia Oliva Herrera
Rosa Mª Aparicio Pelegrín
Anna Viscasillas Clerch
Joaquim Suñer Carbó
Encarna Garcia Montoya
Pilar Pérez Lozano
Mª José Martínez Viñas
Mireia Mallandrich Miret
Elena Cano Garcia
Joan Simón Pallisé
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Assignatures implicades: 
Introducció a la Farmàcia Galènica
Documents: