GDPRIVAT

Grup d'innovació docent Dret Privat
Presentació: 

Objectius de l'activitat del grup:

Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució de casos o problemes jurídics vinculats a situacions reals i concretes, o bé hipotètiques.

- Millorar la implicació dels alumnes en la resolució dels supòsits plantejats, en la pressa de decisions i en els resultats de l’experiència per que fa a la millora dels seus aprenentatges.

- Adquisició per part de l’alumnat d’estratègies de treball i aprenentatge autònom i col.laboratiu eficient i contrastable.

- Aprofitament de la diversitat en els processos d’ensenyament, aprenentatge i construcció de coneixement.

- Dissenyar mecanismes d’avaluació centrats en el feedback i participació de l’alumne en el procés d’aprenentatge d’altres alumnes.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

Es farà de forma paral·lela al Grau en Dret de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Jaume I de Castelló, i de la Universitat Miguel Hernández de Elx, així com també al Grau en Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona; en qualsevol cas, tots els estudiants implicats són estudiants de primer curs de les titulacions mencionades. En els Graus en Dret es durà a terme al primer quadrimestre i, en algun cas, també al segon, en el marc de l’assignatura “Dret Romà”; i en el de Relacions Laborals es farà al segon quadrimestre i en el àmbit de l’assignatura “Introducció al Dret”. El fet de que es tracti de dues assignatures íntimament relacionades i que siguin impartides per professors de la mateixa àrea de coneixement de totes les universitats, justifica, plenament, el context d’aplicació descrit.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/082
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Panero Oria, Patricia
Membres del grup: 
Patricia Mesanza Costa
Paula Dominguez Tristán
Teresa Dicenta Moreno
Mª Teresa Duplá Marín
Eva Polo
Mª Carmen Lázaro
Facultat: