GIDMIM

Grup d’Innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats
Presentació: 

El Grup d’innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats GIDMIM (anteriorment anomenat International Virtual Consulting Firm – IVCF-) es un grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona que sorgeix amb la finalitat de desenvolupar metodologies d’innovació docent que permetin als estudiants millorar la comprensió dels coneixements en l’àmbit del màrqueting i apropar-los a la pràctica professional.

Codi UB: 
GINDOC-UB/121
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Argila Irurita, Ana Mª
Membres del grup: 
Francisco Javier Arroyo Cañada
Jordi Aymerich Martínez
Mª Luisa Solé Moro
Jaime Gil Lafuente
Ana María Gil Lafuente
Jordi Campo Fernández
Michelle Girotto
Emilio Vizuete Luciano
Javier Alirio Sánchez Torres