Introducción de SEMrush como metodología de aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales

La creixent demanda de professionals en l'àrea digital de les empreses requereix de noves metodologies docents per a l'aprenentatge dels estudiants del màster de Màrqueting i Investigació de Mercats per al desenvolupament de competències professionals.

Un aspecte diferencial de l'ensenyament que valoren els estudiants és que s'utilitzin eines reals que els permetin adquirir les competències necessàries per a poder desenvolupar el seu exercici professional, habilitats crítiques per tenir èxit en el món empresarial actual.

El projecte d'innovació docent que es vol desenvolupar  com a prova pilot amb els estudiants que s'incorporin al màster en el proper curs acadèmic 2019-20, consisteix en la introducció d'eines professionals a l'aula de monitorització i anàlisi dels diferents social media (web, bloc, xarxes socials, fòrums).

El treball amb la plataforma SEMrush, tecnologia que compta amb més de 40 eines per a la presa de decisions de màrqueting, permetrà abordar la resolució de casos pràctics de màrqueting d'una manera nova respecte a la metodologia actual, i el desenvolupament de competències transversals i específiques de màrqueting i d'investigació de mercats. D'aquesta forna els estudiants podran desenvolupar competències en recerca d'informació, anàlisi i síntesi, de la mateixa forma en què es realitza en l'entorn empresarial.

Anteriorment, o bé se'ls donava la informació i els estudiants la analitzaven, o bé recorrien a fonts secundàries de conveniència, que estaven desactualitzades o incompletes; i quan l'estudiant s'incorporava a l'empresa, aquest tipus de fonts no tenien cap utilitat en el món professional, perque la formació obtinguda no aconseguia desenvolupar completament les competències professionals necessàries reclamades per les empreses. Aquest problema es fa créixer en el context actual d'Internet, big data, machine learning, etc ,. En aquest entorn en línia, on hi ha quantitats ingents d'informació, que provenen de múltiples fonts, així com la rapidesa en què es generen, requereix d'eines i metodologies que permetin tractar aquests grans volums d'informació a temps real per a la presa de decisions de màrqueting .

Amb aquesta nova forma d'abordar la resolució de casos o exercicis pràctics a l'aula s'aconsegueix millorar l'encaix professional dels estudiants en el món laboral, al desenvolupar competències noves en la recerca i tractament de la informació en un context extremadament dinàmic. 

Les fases del projecte són:

-Preparació metodologia (ccompetencies treballades amb aquesta metodologia, elaboració de rúbriques, elaboració de casos, adaptació dels materials docents,etc)

-Posar en marxa la metodologia al primer semestre del curs 2019-2020. Assignatura piloto "Màrqueting en línia".

-Avaluació metodologia (al principi i al final de l'assignatura).

-Anàlisi i difusió dels resultats.

-Expansió de la metodologia cap a altres assignatures. 

-Avaluació de la metodologia a les altres assignatures. Estudi comparatiu i difusió dels resultats 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

-Una implicació  i motivació mes alta dels estudiants.

-Aprenentage pràctic.

-Desenvolupament de competències professionals requerides per les empreses.

-Formació tecnológica molt valorada al mercat laboral.

-Millora del curriculum vitae.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Argila Irurita, Ana Maria
Participants: 
Francisco Javier Arroyo Cañada
María Luisa Solé Moro
Jordi Aymerich i Martínez
Jaime Gil Lafuente
Inés Vila (becari máster MIM)
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màrqueting en linia
Investigació de mercats aplicada
Màrketing aplicat
Treball Final de Màster
Assignatures implicades: 
Màster de Màrketing e Investigació de Mercats