Histoflash II

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En el nou escenari que estableix l'EEES, amb l'estudiant al centre del procés d'aprenentatge, sorgeix la necessitat de replantejar, entre d'altres, el disseny i desenvolupament de les activitats que duen a terme els estudiants. En l'assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia III, assignatura de formació bàsica del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, s'hi imparteixen els continguts d'anatomia, fisiologia i fisiopatologia humanes dels sistemes respiratori, renal, endocrí i reproductor, així com la termoregulació i les seves alteracions. El curs 2011-12 es va posar punt, en el marc d'aquesta assignatura, una pràctica d'histologia que tenia com a objectiu que els estudiants, per mitjà de l'observació al microscopi òptic, aprenguessin a identificar i interpretar mostres histològiques de teixits sans o patològics dels sistemes estudiats. El període de temps dedicat a l'aprenentatge, però, depenia de la disponibilitat de laboratoris de pràctiques equipats amb microscopis, de la possibilitat d'utilitzar sistemes d'observació múltiples i depèn també de la presència del professor, que havia de confirmar o corregir la identificació que fa l'alumne i donar les pautes per a una correcte interpretació de les preparacions. És en aquest context que es va desenvolupar l’aplicatiu Histoflash, del qual amb el present projecte se’n vol determinar l’eficiència i utilitat. L'objectiu és que amb aquesta nova eina l'estudiant pugui de forma autònoma complementar la formació que rep al laboratori de pràctiques i acabi adquirint una bona formació respecte el reconeixement dels diferents teixits.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/012
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Vilaplana Hortensi,Jordi
Participants: 
Jordi Vilaplana Hortensi, Ruth Ferrer Roig, Raquel Martín Venegas, Montserrat Mitjans Arnal, Juan José Moreno Aznárez, Maria del Carme Pelegrí Gabaldà, Maria Teresa Brufau Bonet, Gemma Manich Raventós
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Assignatures implicades: 
Fisiologia i Fisiopatologia III