IdM@ti

Innovación docente en Materiales Interuniversitaria
Presentació: 

La posada en comú dels materials desenvolupats per totes les universitats participants en la xarxa interuniversitària pretén, en primer lloc, aprofitar i compartir els recursos de què es disposa individualment i, posteriorment, fer-los accessibles als estudiants i docents de la resta d’universitats de la xarxa. Això permetrà, en primera instancia, conèixer i catalogar aquells recursos docents que ja s’han implementat, fer-ne un seguiment a nivell estatal i promoure la creació de nous recursos amb un increment de massa crítica de docents molt important.
Per a portar a terme aquesta integració, cal la disposició de totes les Universitats a compartir els materials docents i aplicatius informàtics desenvolupats amb recursos propis. En l’actual situació socioeconòmica, ens trobem que és molt difícil dedicar partides econòmiques importants a fomentar la innovació docent. El fet que uns quants professors de diferents universitats trobin un tema comú per a treballar-hi de manera desinteressada requereix el reconeixement de les pròpies institucions i de les alienes. La millor manera de fer-ho és tenir el suport institucional en tots aquells actes i reunions on es pretén fer difusió de la xarxa.
Dels resultats obtinguts, es plantejarà, a mig termini, el desenvolupament de nous recursos docents en col•laboració entre els components de la xarxa i les noves incorporacions que s’espera poder fer en els propers mesos fins arribar a involucrar totes les universitats estatals que imparteixen assignatures relacionades amb la Ciència i Tecnologia de Materials.

Objectius de l'activitat del grup: 

Es pretén consolidar la línia d'innovació educativa que es porta desenvolupant aquests últims anys: l'aplicació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes a assignatures de la branca d'enginyeria en el marc d'una xarxa d'innovació educativa IdM@ti.

Un altre objectiu a curt termini és la difusió de la xarxa a nivell nacional per tal d’incrementar la massa crítica de docents que la composen fins arribar a involucrar totes les universitats estatals que imparteixen assignatures relacionades amb la Ciència i Tecnologia de Materials

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/147
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Segarra Rubí, Mercè
Membres del grup: 
Mònica Martínez
Elena Xuriguera
Josep Ma. Chimenos
Ana Inés Fernández
M. Núria Salán
Teresa Guraya
Javier Orozco
David Sales
Luis Cabedo
Pablo López
Magda Figuerola

Projecte/s del Grup