Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- augmentar la motivació de l’alumne per l’experimentació en genètica molecular 2- millorar l’aprenentatge de conceptes tant teòrics com pràctics 3- avaluar en temps real l’assoliment dels coneixements de les pràctiques (avaluació continuada) 4- fer enquestes de satisfacció de les pràctiques en el moment de finalització de les mateixes per garantir un nombre adient de respostes.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/011
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Susana Balcells Comas
Participants: 
Gemma Marfany Nadal, Marc Valls Matheu, Elena Jiménez Martí, Cristian Cañestro García, Roser Gonzàlez-Duarte, Ricard Albalat Rodríguez, Sívia Atrian Ventura, Daniel Grinberg Vaisman, David Bueno Torrents
Ensenyament/s: 
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques
Assignatures implicades: 
Genètica Molecular