Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu 1  Sistematitzar les competències formatives des dels centres col·laboradors de pràctiques i des de la universitat. Les competències són els referents per l’aprenentatge de l’estudiant i el desenvolupament de la funció docent. Identificant el conjunt de competències que convé que s'impulsin en les pràctiques externes i seleccionant, de manera estratègica, aquelles que el món laboral potencia transferir en la pràctica professional dels estudiants i en l’aprenentatge.   Objectiu 2  Impulsar la funció docent dels tutors-UB i tutors-professionals per a impulsar el desenvolupament competencial dels estudiants. La funció docent centrada en l'aprenentatge de l'estudiant necessita orientar-se cap al desenvolupament competencial. L'aproximació a les pràctiques docents des de la reflexió en i sobre l'acció docent dels tutors ens permetrà reconèixer activitats formatives significatives. L'anàlisi de les activitats d'aprenentatge ens permetrà identificar exemplificacions d'estratègies didàctiques de bones pràctiques docents del tutor-UB i del tutor-centre. Així com aquelles que fomenten el balanç de competències per part de l'estudiant i per tant el seu autoconeixement.   Objectiu 3  Elaborar un projecte docent corresponsable de les pràctiques externes en el Grau d'Educació Social entre el món laboral i món acadèmic. En les pràctiques externes el desenvolupament competencial requereix d'una responsabilitat compartida entre la formació universitària i el món laboral. Des de la reflexió i deliberació dels participants és necessari consensuar els components del pla docent d'aquesta assignatura (objectius, continguts, metodologies i estàndards d'avaluació) que es desenvolupessin en el context acadèmic i laboral. El repte és configurar en el marc de la deliberació una proposta de projecte que identifiqui els components singulars de cada context formatiu, els components compartits i els components d'excel·lència.   Objectiu 4  Desenvolupar una proposta d'avaluació que permeti concretar els criteris i indicadors d'avaluació per a analitzar el desenvolupament de cada competència i valorar els resultats d'aprenentatge de les pràctiques. L'avaluació forma part del procés d'ensenyament i aprenentatge, per això requereix d'una especial atenció en el marc del projecte corresponsable de les pràctiques externes. Ens proposem fomentar pràctiques docents que afavoreixen l'avaluació continuada i formativa per part dels tres agents implicats (estudiants, tutors-professionals i tutors-ub). Així com incorporar l'anàlisi dels resultats d'aprenentatge dintre dels plans d'acció tutorial i de l'aprenentatge autònom dels estudiants.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/025
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Novella Camara, Ana Maria
Participants: 
Sandra Costa Cámara
Núria Pérez Escoda
Jordi Usurriaga Safont
Marta Venceslao Pueyo
Montse Freixa Niella
Laura Rubio Serrano
Ester Gil Pasamontes
Ensenyament/s: 
Educació social
Assignatures implicades: 
practiques externes I , practiques externes II