Materials audiovisuals en el context educatiu

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'exploració i el treball amb materials audiovisuals motiven i estimulen l'interès de l'alumnat pels continguts que tracten, faciliten l'aprenentatge a través dels sentits de la vista i l'oïda i incorporaren noves habilitats i coneixements vinculats al seu àmbit acadèmic. A banda d'això, aporten a l'alumnat el coneixement directe de la percepció que la societat té dels continguts del seu àmbit acadèmic, una qüestió que sovint no es contempla prou en els ensenyaments tradicionals, de manera que universitats i societat avancen per camins diferents. En aquest sentit, la incorporació de materials audiovisuals als ensenyaments, permetrà a l'alumnat:

- mantenir contacte directe amb la divulgació que es fa amb mitjans audiovisuals de la matèria objecte d'estudi més enllà del món acadèmic;

- prendre consciència de l'interès que tenen els continguts del seu aprenentatge per un públic general;

- millorar la capacitat de transmetre coneixements a través dels models de comunicació que s'utilitzen en el seu àmbit d'expertesa;

- cultivar l'esperit crític a través de l'anàlisi dels materials audiovisuals existents de lliure accés, dels quals podrà valorar-ne la qualitat;

- avaluar i consolidar els propis coneixements, contrastant-los amb els continguts que, sobre la seva especialitat, es difonen al públic general;

- acumular de manera dinàmica l'experiència resultant del treball amb materials audiovisuals de successives promocions d'estudiants en cursos diferents;

- adquirir l'habilitat de comprendre i utilitzar materials elaborats en anglès com a llengua de comunicació internacional.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T07
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Casulleras Closa, Josep
Participants: 
Miquel Forcada Nogues, Gerard Horta Calleja, Celeste Muñoz Martínez, Berezi Elorrieta Sanz, Roser Rodríguez Carreras
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus
Màster interuniversitari en Història de la Ciència (UB-UAB)
Assignatures implicades: 
Ciència àrab i medieval: astronomia i astrologia matemàtica
Assignatures de l'ensenyament del Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus