Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
El present projecte té com a objectiu realitzar una intervenció que inclou una modificació de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge per potenciar l'adquisició, així com la seva avaluació, de competències específiques d'atenció farmacèutica per part dels estudiants de Farmàcia. En concret, es tracta de competències relacionades amb els serveis professionals farmacèutics, com és el del maneig de medicaments complexos, dins la subcategoria de formació i informació, donant així resposta als reptes actuals i futurs de la professió farmacèutica.
 

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/027
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Modamio Charles, M. Pilar
Participants: 
Eduardo L.Mariño Hernandez, Carlos De Figuereido Escriba, Cecilia Fernancez Lastra, Mª Angeles Piñero Lopez, Hector Ruiz Loscertales, Antonio Jose Braza Reyes, Gonzalo Torabuela Martinez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
FARMACIA
FARMACIA I NUTRICIO HUMANA I DIETETICA
Assignatures implicades: 
FARMACIA CLINICA I ATENCIO FARMACEUTICA
FARMACIA ASSISTENCIAL