Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  1. Actualitzar els problemes i les pràctiques d’ordinador de l’assignatura amb casos reals i d’actualitat que s’hagin publicat en diversos àmbits de la Psicologia i que puguin incrementar la motivació i l’interès dels estudiants, fent èmfasi en la connexió que tenen aquests casos amb altres assignatures del grau de Psicologia.
  2. Elaborar les fitxes d’errors més comuns per a cada activitat pràctica. Aquestes fitxes s’elaboraran amb les respostes que els estudiants dels cursos anteriors hagin donat als exercicis pràctics i contindran tant la resposta incorrecta com una explicació raonada indicant perquè és incorrecta.
  3. Implementar el nou sistema de feedback dels errors en classe, adaptat a aquests nous casos pràctics i amb les fitxes d’errors. A més, els estudiants tindran les fitxes d’errors disponibles al web de l’assignatura (www.ub.edu/disin). Amb aquest sistema, els estudiants coneixeran els errors més freqüents a les pràctiques de Dissenys de Recerca. Esperem que aquesta informació els ajudi a corregir els seus propis errors i aprendre d’ells, de manera que els permeti guanyar confiança en la matèria. D’aquesta manera, se sentiran més ben preparats i faran front a la situació d’avaluació amb més seguretat, més confiança i menys ansietat.
  4. Avaluar la utilitat del nou sistema de feedback per tal de millorar l’aprenentatge dels estudiants, comparant  els resultats amb una part de l’assignatura en la qual no s’hi implantarà el sistema de feedback. També s’avaluarà si s’ha produït alguna millora en el rendiment de l’alumnat en comparació amb els cursos anteriors.
  5. Avaluar si el nou sistema de feedback pot ser útil no només pel fet que conèixer els propis errors i els errors més freqüents que cometen els companys d’assignatura faciliti una millor adquisició dels aprenentatges, sinó, també, pel fet que pot afavorir que els estudiants s’enfrontin a la situació d’avaluació amb major autoconfiança quant a la seva preparació, menor preocupació pels errors, i amb nivells baixos d’ansietat.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
NUÑEZ PEÑA, M.ISABEL
Participants: 
Bono cobre, Roser; Nuñez Peña, M. Isabel
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Psicologia
Estratègies docents per la millora/innovació: