Totes som makers! Cocreació de maletes didàctiques transmèdia per treballar la tecnologia digital i la comunicació multimodal

El projecte Totes som makers! Cocreació de maletes didàctiques per treballar la tecnologia digital i la comunicació multimodal té com a objectius principals, afavorir el desenvolupament d’habilitats i competències digitals en l’alumnat del grau de mestre d’educació Infantil, Primària i doble grau, potenciant el treball col·laboratiu i l’aprenentatge per projectes, tot fomentant la creativitat i la imaginació en la creació de nous dissenys tridimensionals com a detonants de l'aprenentatge.  

La concreció del projecte consistirà en la creació grupal d'una maleta didàctica ludificada amb objectes personalitzats creats pel mateix alumnat. El tema, lliurement triat pel grup per tal d’afavorir una major implicació de l’alumnat i un aprenentatge més significatiu, serà l'eix conductor de la proposta i permetrà integrar, amb coherència els continguts i mab una mira educativa oberta (REO), objectius i competències treballats a l'assignatura. 

La proposta es durà a terme durant dos cursos acadèmics (2023-2024 i 2024-20255) en l’assignatura Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa (366241), matèria de la menció d’Educació Visual i Plàstica. 

S'espera que la proposta pugui tenir un traspàs pràctic en la matèria Pràctiques 3 (364938), en la qual l'alumnat podrà implementar el material elaborat en els centres educatius que els acolli, per avaluar i confirmar la seva eficàcia. Tanmateix, aquesta nova proposta d’innovació metodològica permetrà a l'alumnat participar més activament, guanyant autonomia i confiança i convertint-se en un agent proactiu, que investiga, descobreix, explora i participa. L’alumnat podrà assolir fàcilment objectius amb diferents ritmes, afavorint un intercanvi més horitzontal.  

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals: 

  • Promoure la construcció de noves propostes tecnològiques que serveixen de pont entre el món analògic i el digital, integrant  materials i recursos dissenyats per ells mateixos en una maleta didàctica, fàcilment adaptables a diferents realitats educatives com a detonants educatius.  
  • Potenciar la integració de nous processos creatius, combinant pràctiques d’innovació educativa de caràcter tecnològic (transmèdia, ludificació de l’aprenentatge, narrativa storytelling, etc.) amb propostes actives de treball col·laboratiu, d'aprenentatge basat en projectes i de didàctica de l’objecte.  
  • Afavorir el desenvolupament constant d’habilitats i competències digitals docents "obertes" en l’alumnat del grau de mestre d’educació primària, infantil i doble grau.

Objectius específics:  

  • Fomentar un ús crític i conscient de selecció i producció de materials i recursos en processos d’ensenyament-aprenentatge.  
  • Encoratjar la creació d'entorns digitals per a l’aprenentatge, la comunicació i l’expressió, com a recursos afavoridors de l’escola inclusiva.
  • Analitzar i reflexionar sobre les possibilitats educatives de la filosofia maker, creant nous recursos educatius en obert i afavorint l’ús de recursos educatius en obert (REO) 
  • Descobrir noves potencialitats de la tecnologia d'impressió 3D en la materialització objectual dels dissenys. 
  • Dissenyar i crear figures tridimensionals per mitjans digitals utilitzant programari específic 3D. 

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

A més de disposar d'un coneixement digital bàsic, els estudiants han d'estar capacitats per a integrar les TIC a les seves pràctiques didàctiques habituals de manera natural i perfectament integrada (Albertos, Domingo i Albertos, 2016). L'alumnat empra generalment la tecnologia en activitats de comunicació social i activitats d'aprenentatge, encara que manca de coneixements, habilitats i experiències per a integrar les TIC directament a l'aula (LLei, 2009). 
 
Segons De la Torre i Barris (2000) una activitat només pot desenvolupar la creativitat si l'alumnat assumeix un paper actiu, fomenta l'auto-aprenentatge, està orientada més cap a l'aprenentatge que a l'ensenyament, fa un major èmfasi en l'alumnat que en el professorat, és polivalent i s'adapta als interessos de l'alumnat. Fomentant també l'aprenentatge rellevant, que va més enllà de la mera comprensió i integració de sabers, tenint en compte els coneixements que s'han assumit en el seu entorn cultural, experiencial i acadèmic (De la Torre, 2003). 
 
La proposta pretén aconseguir una millora respecte a una situació inicial, connectant els sabers impartits en l'assignatura amb un aprenentatge significatiu real adaptat a un context educatiu concret, consolidant i aprofundint,  tanmateix, la creació de bones pràctiques digitals. Aquests materials i recursos digitals, construïts i creat ex professo per tot el grup classe, donaran sentit als aprenentatges i quedaran recollits en una maleta digital de forma cohesionada, fàcilment adaptable a diversos contextos educatius. D'aquesta manera, l'alumna podrà desplegar aquests recursos en el context educatiu de pràctiques al que s'enfrontarà com a expert digital, equilibrant la mediació humana i la mediació digital utilitzant-los com a detonants educatius que vinculen el món analògic i el digital. 
 
L'alumnat sortirà de la seva zona de confort, tot enfrontant-se a diferents desafiaments i problemes, que li permetran activar els coneixements previs, adquirir noves habilitats i trobar un propòsit real que li permetrà créixer i assolir noves metes. 

Codi del projecte: 
2023PID-UB/015
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
JULIA CASTELL VILLANUEVA
Participants: 
Ana Portela Fontal
Marielena Arias Márquez
Andres Torres Carcelles
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Assignatures implicades: 
366241 Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa