ARTINNOVA

Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts
Presentació: 

L'art és un mitjà de recerca i comunicació lligada a l'experiència que s'endinsa o rebutja el pròxim, interpretant o produint realitat, i que permet generar crítica, reflexió i coneixement. I lloc que és una forma de coneixement, ho és també d'aprenentatge.

La recerca en el camp de l'Educació Artística estableix un nexe d'unió entre l'àmbit educatiu i l'artístic, i encara que generalment dissociats, són imprescindibles per a mantenir un enfocament global capaç d'adaptar-se als seus múltiples contextos. Investigar en Educació Artística constitueix un camp divers que comprèn els límits difusos de diferents disciplines. Amb la voluntat d'investigar i desenvolupar processos de millora i innovació en els graus impartits en la Facultat de Belles arts i en la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

En ARTINNOVA impulsem la integració eficient de les noves tecnologies en els processos d'aprenentatge, fomentant l'ús d'eines i entorns virtuals per a la millora educativa en els àmbits de la Facultat de Belles Arts i de la Facultat d'Educació. Entenem que l'educació ha d'estar basada en el món real, valorant les pràctiques com un període crucial de formació i d'experiència directa, mitjançant la immersió en el context real imprescindible per a desenvolupar les competències necessàries per a la seva capacitació professional.

No entenem que l'avaluació no estigui orientada a l'aprenentatge, és per això que desenvolupem instruments i estratègies d'avaluació formativa per a millorar l'aprenentatge dels estudiants de les Facultats de Belles Arts i Educació. Creiem que l'aprenentatge és un procés constructiu i no receptiu, pel que l'aplicació d'adequades estratègies metodològiques és un dels elements clau per a aconseguir una millora educativa, tant pel que respecta als objectius docents com a aquells que ens proposem com a Grup d'Innovació Docent. Promovent l'aplicació de metodologies actives en les seves diferents vessants

Codi UB: 
GINDOC-UB/100
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Torres Carceller, Andrés
Membres del grup: 
Carolina Martín Piñol
Eva Figueras Ferrer
Mar Redondo Arolas
Anna Mauri Luján
Júlia Castell Villanueva
Pilar Rosado Rodrigo
Anna Nualart Torroja
Estel Marín Cos
Rosalía Clemente Pliélagos
Maria Elena Arias Márquez
Ana Portela Fontán
Cristina Otero Fernandez (Col·laboradora)