Informe sobre la convocatòria de reconeixement de projectes 2022 del Programa RIMDA / Vicerectorat de Política Docent

La convocatòria de reconeixement de projectes del Programa RIMDA ha estat la primera convocatòria en la qual s’han reconegut de forma independent Projectes de millora docent (PMD), com a novetat, i Projectes d’innovació docent (PID), que fins era l’únic mecanisme del Programa per oferir aquest reconeixement docent.
 

S’obre d’aquesta forma el ventall del reconeixement a actuacions docents que tenen l’objectiu de generar millores concretes en els aprenentatges de l’alumnat implicat que permetin disposar d’evidències per considerar modificacions dels plans docents de les assignatures en les quals s’ha implementat l’actuació, i així fer sostenible i transferible la millora generada.

El procediment de presentació, registre i avaluació ha estat el mateix perquè es tracta d’un procediment consolidat i àmpliament conegut.

L’establiment dels criteris d’avaluació d’ambdues convocatòries s’ha assolit amb la reflexió conjunta de tot el PDI que forma la CAIDUB com a responsables finals de l’aplicació d’aquests criteris.

Es poden consultar les bases d’ambdues convocatòries al web del Programa RIMDA on també s’inclouen els criteris que la Comissió avaluadora CAIDUB fa servir per valorar les propostes presentades.

 

És el PDI responsable de la proposta qui, en darrera instància, opta per presentar-la a una convocatòria o una altra. Les propostes han rebut, en aquest sentit, una orientació inicial per part del Programa RIMDA.

El total de propostes presentades en aquesta convocatòria  ha superat ja el total de propostes presentades a les convocatòries d'anys anteriors:

 

Total 2019 Total 2020

 Total 2021

Total 2022

Propostes presentades

50 45

41

91

L’augment del volum de propostes que ha d’avaluar de forma individual i conjunta, l’actual PDI que forma la CAIDUB ha portat al VRPD a ampliar a 9 el total de membres de la Comissió Avaluadora, respecte dels 6 que fins ara la composaven.

 

De les 91 propostes presentades:

  • 34 ho han fet a la convocatòria de PMD
  • 57 a la convocatòria de PID
     

El resultat final de les valoracions de la Comissió CAIDUB ha estat el que presentem en aquest quadre:

 

Convocatòria PMD

Convocatòria PID

Propostes presentades

34

57

Reconegudes com a Projecte

21 (62%)

38 (67%)

No reconegudes com a Projecte

13 (38%)

19 (33%)

La comparació del percentatge de propostes reconegudes com a projectes amb anys anteriors, es mostra en aquesta taula:

 

2019

 2020

2021

2022

Propostes presentades

50

45

41

91

Reconegudes com a Projecte

41 (82%)

39 (87%)

24 (58%)

59 (65%)

No reconegudes com a Projecte

9 (18%)

6 (13%)

17 (42%)

32 (35%)

Les propostes que no han estat reconegudes han rebut indicacions per part de la CAIDUB que raonen la seva decisió i que obren la porta a, un cop incorporats els ajustos o modificacions, presentar de nou la proposta en posteriors convocatòries. Aquest retorn genera que a la convocatòria encara oberta de Novembre 2022 algunes de les propostes optin de nou a ser reconegudes.

 

Dades per Facultats

En aquesta taula es mostra tant el global com el detall dels projectes reconeguts a les convocatòries de projectes RIMDA de Millora (PMD) i Innovació (PID) de l'any 2022 segmentats per Facultats.
 

Facultat   Projectes de Millora (PMD)   Projectes d'Innovació (PID)    
BB.AA    -     -    Veure detall
Biologia    3    2    Veure detall
Ciències de la Terra    1    1    Veure detall
Dret    2    3    Veure detall
Economia i Empresa    2    5    Veure detall
Educació    2    11    Veure detall
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació    2    1    Veure detall
Filologia i Comunicació    -    -    Veure detall
Filosofia    -    -     Veure detall
Física    2    1    Veure detall
Geografia i Història    -     -     Veure detall
Infermeria    1    1    Veure detall
Informació i Mitjans Audiovisuals    -    1    Veure detall
Matemàtiques i Informàtica    -      -     Veure detall
Medicina i Ciències de la Salut    2     5    Veure detall
Psicologia    3     4    Veure detall
Química     2     6    Veure detall

 

Dades actualitzades 13/03/2024