El projecte SIforAGE

//Social Innovation for Active and Healthy Ageing

Arreu d’Europa es desenvolupen simultàniament diverses iniciatives que comparteixen un objectiu comú: promoure l’envelliment òptim perquè els ciutadans puguin allargar i millorar els anys de vida. Hi participen administracions públiques, empreses privades, associacions civils, centres assistencials i educatius, i societats científiques. Cada entitat aporta solucions d’acord amb la seva àrea de coneixement i experiència. No hi ha, però, una xarxa que les posi en contacte per facilitar-los la interacció i potenciar-ne la cooperació. Aquest és, justament, el propòsit del SIforAGE: exercir de connector entre els diferents agents que treballen per afavorir l’envelliment actiu i saludable.

El projecte està finançat pel VII Programa marc de la Unió Europea, que ha contribuït a posar en marxa el SIforAGE amb uns tres milions i mig d’euros. El SIforAGE és un consorci transnacional que vol reforçar la competitivitat del continent en la promoció de la investigació i la comercialització de productes i serveis en l’àmbit de l’envelliment actiu i saludable. El projecte vol servir de marc cohesionador de les propostes ja existents, però també pretén formular-ne de noves. La Incubadora d’Innovació Social, per exemple, serà l’ens que es farà càrrec del desenvolupament de noves eines i de mecanismes que fomentin l’envelliment òptim.

Solucions per a un envelliment òptim

Altres objectius del SIforAGE són comprometre la societat civil en el projecte; introduir polítiques públiques basades en l’evidència mitjançant activitats formatives; conscienciar la comunitat científica dels desafiaments socials i ètics que la qüestió implica; analitzar i millorar l’accés al mercat de productes i serveis nous, i finalment difondre el coneixement generat durant l’execució del projecte. El consorci està constituït per instituts i centres de recerca, fundacions privades, agències públiques d’innovació, ajuntaments, universitats, organitzacions sense ànim de lucre, think tanks i grups de recerca. L’entitat que coordina el projecte és el Grup Interdisciplinari de Reflexió i de Solucions Matemàtiques per a Entitats (GISME), un grup de treball vinculat a la Universitat de Barcelona.

Premi a la recerca en innovació social

Enguany s’ha convocat la primera edició del Premi a la recerca en innovació social en envelliment actiu i saludable, que reconeixerà els projectes que contribueixin a la inclusió de la gent gran atenent les seves necessitats, així com les dels seus familiars i cuidadors. Les candidatures les han de presentar conjuntament almenys una administració pública, una institució de recerca i una associació civil, i han de tractar una o més de les cinc àrees temàtiques prioritàries: solucions per a la llar, tecnologies de la informació i la comunicació, participació social, urbanisme o benestar i salut. La convocatòria acaba el 31 de desembre de 2014, i el premi és una dotació de cinc mil euros per desenvolupar els projectes guanyadors.

Notícies relacionades