ARTBAR
La base de dades nominal ARTBAR recull més de 17.000 registres d'artesans que van exercir els seus oficis a la ciutat de Barcelona entre 1814 i 1860, període de transformació industrial i urbana així com de desmantellament de les institucions de l'Antic Règim