Puigvert Solà, Joaquim M.

Email
joaquim.puigvert@udg.edu
Dades professionals
Professor titular d'Història Contemporània. Doctor en Història Contemporània.
Àrea
Història contemporània.
Recerca

Línies de recerca:

 • Història social i cultural de las professions liberals.
 • Historiografia.
 • Història social de la Església a Catalunya.


Projectes d'investigació finançats:

 • “Mundos del trabajo en transición: cualificacion, movilidad y desigualdades” (2018-2021) HAR2017-84030P, IP:Cristina Borderías.
 • “Crisis y reconstrucción de los mercados de trabajo en Cataluña, 1760-1960” (2014-2017) MINECO, HAR2014-57187-P IP: Cristina Borderías
 • "La reconstrucción de la actividad económica en la Catalunya contemporánea: trabajo, demografía y economías familiares". Programa Nacional de Investigación Fundamental. Ministerio de Ciencia e Innovación (2012-2014). IP: Cristina Borderías.
 • "Reconstrucción de la actividad económica en la Cataluña contemporánea. (XIX-XX): trabajo y movilidad social". HAR2008-01998/HIST, Ministerio de Educación y Ciencia 2008-2011 IP:Cristina Borderías Mondéjar.
 • "Las redes sociales y cambio histórico en las sociedades rurales: el análisis de los grupos y las desigualdades sociales”, Ministerio de Educación y Ciencia, Universitat de Girona, 2009-2011.

 • "Els propietaris de la regió de Girona: anàlisis històric de les estratègies patrimonials i de la mobilitat social mitjançant els arxius privats (segles XII-XX)". DGICYT (PB 94-0507). Universitat de Girona. 1995-1998.

 • "Memòria d'un món rural en transformació. La regió de Girona, 1930-2000". CPCPTC de la Generalitat de Catalunya. Associació d'Història Rural de les comarques gironines. 2001-2002.


Publicacions
 • Publicacions més recents:

2016 - Puigvert i Solà, Joaquim M.; "El control sanitari dels elements a través dels escorxadors i les vaqueries urbanes". Ajuntament de Barcelona, pp. 309-322. 


 • Participacions recents a congressos: