Mutos Xicola, Céline

Email
celine.mutos@udg.edu
Dades professionals
Investigadora predoctoral a la Universitat de Girona.
Àrea
Recerca

És membre de l'equip de recerca del projecte "Mundos del Trabajo en Transición". HAR2017-84030P.


Línies de recerca:

  • Paper econòmic dels establiments assistencials, de les xarxes de caritat i de les estratègies de supervivència en època contemporània. 

Doctoranda:

  • Títol de la tesi doctoral: Dans l'ombre du démarrage industriel: les manufactures des maisons de charité. L'Hospice de Gérone et la bonneterie de coton en Catalogne (1750-1830)
  • Tutores: Montserrat Carbonell (UB) i Rosa Congost (UdG).
  • Resum: Hospitals, Misericòrdies i Hospicis  han estat tradicionalment concebuts i estudiats com un engranatge de la trama de beneficència. Però més enllà de la caritat, aquests establiments assistencials realitzaven activitats diverses. Per copsar-ne totes les dimensions cal portar l’anàlisi  més enllà del seu funcionament com a lloc de sopluig per a pobres i orfes, sinó veure quins papers més adoptava, per exemple en l’àmbit econòmic quan es dotava d’una estructura productiva, sovint tèxtil, però també en la gestió del seu patrimoni, habitualment format per nombroses propietats. La recerca tampoc pot obviar adoptar una visió en clau de gènere que permet veure els matisos específics relacionat amb el rol de les dones.
Publicacions
  • Publicacions més recents:

2020- Mutos, C. “Transcendint pobresa i moral. Dones i supervivència a la casa de misericòrdia de Girona (1769-1781)”. A: Annals de l'Institut d'Estudis Gironins . ISSN: 0213-6228 (en premsa)

2020- Mutos, C. “El desconeixement és contagiós. Impacte del còlera-morbo de 1834 a Girona”.  A: Mestall: butlletí de l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, núm. 47 pp. 17 - 19

2017- Mutos, C. “Història: Entre el correccional i l'orfenat: Les dones de la Casa de Misericòrdia de Girona (1769-1781)”. A: Revista de Girona, núm.303, pp. 40 - 43. ISSN: 0211-2663

2017- Mutos, C. “Biografia: El president Emili Saguer i el gironinisme: un personatge polifacètic”. Revista de Girona, núm.304, pp. 36 – 37. ISSN: 0211-2663

2017- Mutos, C. “L'Hospici de Girona i la construcció del Rec Gros del Pasteral (segles XVIII XIX)”. Quaderns de la Selva, núm. 29, pp. 91 - 111 .. ISSN: 1130-1708


  • Participacions recents a congressos:

2019- Mutos Xicola, C. “El studio de las amas externas de las Inclusas de Cataluña y Baleares en los siglos XVIII i XIX. ¿Una estrategia familiar de supervivencia?”. A: II Seminario de la Red Española de Historia del Trabajo . Murcia

2019- Mutos Xicola, C. “Minyones perdudes, vagos i murris: de la casa de la Misericòrdia a l´Hospici de Girona. La gènesi de la caritat assistencial al segle XVIII.” A: VI Congrés d'Història de Girona. Girona

2018- Mutos Xicola, C. “Charité et travail Quand l'hospice devient employeur” A: EHESS - Au source des politiques sociales - Decentrer l'histoire du Welfare, França

2018- Hernández, R.; López, M.; Martin, J.J.; Medina, F.J.; Mutos. C. “Salario de las nodrizas de las inclusas. Las regiones centrales: Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia” A: XXXVIII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social . Portugal

2018- Mutos Xicola, C. “¿A igual trabajo, igual salario? Presupuestos familiares de los trabajadores y trabajadoras del Hospicio de Girona a finales del siglo XVIII.”A: XXXVIII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social. Lisboa

2018- Mutos, C. “Cuidado y Memoria. Retiro, hospicios y maternidades : la construcción de un relato” A: IV CONGRESO INTERNACIONAL ESTUDIOS DE FAMILIA. Cartagena de Indias

2018- Mutos, C.; Carbonell, M.; Guerra, D.; “Poor relief, institutional change and urban transformations 16th-19th centuries. A comparative approach: Havana, Girona, Barcelona” A:14th International Conference of the European Association for Urban History (EAUH) . Roma

2017- Mutos, C. “Travailler à l'Hospice : exploitation ou apprentissage? La Maison de Miséricorde de Gérone au XVIIIe siècle” A: European labour history network. Paris

2017- Mutos, C. “Legs Pieux fondé en 1705 par Joan Torres Pernalt pour doter les filles de sa parentèle” A: III Congres Internacional d'Història dels Pirineus, Andorra

2017- Mutos, C. “The Poor relief network in the Girona diocese in 1772” A: I Jornades d'Investigadors Predoctorals de la Universitat de Girona. Girona


  • Últims seminaris realitzats:

2019- Mutos, C. “Madres solteras en tiempos de franquismo. El caso del Retiro de Girona”, Màster Oficial Interuniversitari Estudis Dones, Gènere i Ciutadania. Barcelona.

2019- Mutos, C. “Immigració i transferència tecnològica: una primera aproximació al cas del mitgers de cotó a Girona (1770-1800)”, Seminario de Historia del Trabajo - Grupo TIG Treball, Institucions i Gènere. Universitat de Barcelona,

2019- Mutos, C. “Pressupostos familiars dels treballadors i treballadores de l'Hospici de Girona a finals del segle XVIII”, Seminari d'Història Rural, Universitat de Girona.

2019- Mutos, C. “Pobresa, canvi institucional i transformació urbana, segles XVI i XVII. Una primera aproximació comparativa: La Habana, Girona, Barcelona (Diàleg 190 del MUHBA)”, Museu d'Història de Barcelona.

2018- Mutos, C. “Labores propias de su sexo. Educación de niñas y mujeres en reclusión asistencial de la República al Franquismo”, Màster Oficial Interuniversitari Estudis Dones, Gènere i Ciutadania. Universitat de Barcelona.

Altres

Podeu trobar més informació personal i acadèmica al següent enllaç: Celine Mutos