(Català) 31 maig és l’ últim dia per ampliació de pràctiques externes curriculars