Memories

Memòria de Pràctiques Externes 

Memòria de Programa EUS (Empresa- Universitat-Societat)

Memòria Fòrum d’Ocupació

Memòria Fòrum Social i Emprenedor

Memòria Desenvolupament Professional

Memòria Espai Coworking

AQU Catalunya: Inserció Laboral

Dades: Indicadors Inserció Laboral i Satisfacció

2011

2014

2017

        Infografies:

2020 (Properament)

Inserció laboral dels graduats de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB 2020

Infografies i dades

Dades Inserció Laboral Grau d’Administració i Direcció d’Empreses ADE 2020
Dades Inserció Laboral Grau d’Economia ECO 2020
Inserció Laboral Grau en Estadística 2020
Dades Inserció Laboral Grau de Sociologia SOC 2020

Calendari d’activitat 

Projectes: Pla d’Ocupabilitat

2014 -2018 Pla de Desenvolupament del Talent per l’Ocupació (Projecte 2014 EMQE2 00012) Memòria_final

2017-2018 Pla de Desenvolupament de formació en empreses del tercer sector, l’economia social o les cooperatives (Projecte 2017/211) Memoria final

2018-2019 Pla de Consolidació de l’Economia Social i Solidaria o les cooperatives TSF014/18/00120 Lin3_aracoop-20181031-1 Memoria final

 

Artícles

2015:

2016:

2017:

2018:

2019

2020:  

 

Fitxes de procés (PCD) i procediments específics de qualitat (PEQ)

Gestió de processos

Gestió de les pràctiques externes

Orientació acadèmica i professional a l’estudiant