Skip to main content

Estrella Díaz Fernández

Membership ended

29/09/2021

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (07/09/2017 - 06/09/2020)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/10/2012 - 31/07/2015); investigadora postdoctoral / postdoctoral researcher (07/09/2017 - 06/09/2020)

Centre Dona i Literatura, Universitat de Lleida: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/10/2012 - 31/07/2015)

 

01/10/2012 - 31/07/2015 Ajut per a personal predoctoral en formació, Universitat de Lleida

A / To Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/en/node/5125