Has trobat algun ocell electrocutat en un suport elèctric?

Àliga perdiguera electrocutada al peu d'un suport elèctric.

L’electrocució d’aus en línies elèctriques té un impacte dramàtic en aus d’arreu del món, sobretot en les més amenaçades. A Catalunya, és la primera causa de mortalitat de l’àguila perdiguera (Aquila fasciata), i a la resta de la península afecta en especial l’amenaçada àguila imperial ibèrica (Aquila adalberti) i altres espècies de gran valor ecològic. Per aquest motiu, l’avaluació i mitigació de l’impacte de les línies elèctriques sobre l’avifauna és una de les prioritats de l’Equip de Biologia de la Conservació.

L’electrocució té lloc quan una au s’atura i toca dos cables en un suport elèctric, o bé quan se situa en un suport que és conductor (per exemple, de metall) i fa contacte amb un cable. Es coneix que la perillositat d’un suport depèn del disseny electrotècnic i de l’entorn ambiental. Això fa alguns pocs suports concentrin la gran majoria dels casos d’electrocucions i esdevinguin veritables “punts negres”. Per aquest motiu sol·licitem que qualsevol ornitòleg que trobi algun ocell electrocutat, ens ho comuniqui omplint aquest formulari. Gràcies a aquesta informació, podrem avaluar amb major precisió quin és l’impacte de l’electrocució en cadascuna de les espècies afectades, i podrem reforçar la necessitat d’aplicar les mesures correctores oportunes en determinades àrees, línies i suports.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!


Imatge del cadàver

Imatge del suport elèctric

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest