NOTÍCIES

Un indicador dels boscos vells i amenaçats: l’astor

En els darrers anys i en especial a Catalunya s’ha incrementat l’explotació forestal a causa de la revalorització de llenya i fusta, de les noves polítiques que han promocionat la biomassa i de les mesures de prevenció d’incendis. Les intervencions forestals han estat...

Willy el ràpid: un aufrany jove

En el marc del programa d’anellament i marcatge d’aufranys a la Catalunya Central i Oriental que du a terme l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona (llegiu més informació aquí), el 28 de juny s’anellava un poll del Parc natural de la Zona...

La mort silenciosa: els rodenticides

En el seguiment de poblacions de rapinyaires com el duc i l’aufrany que realitza l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona anualment s’observen fracassos en la reproducció sense motiu aparent o desaparicions sobtades d’individus adults. En...

La Covid 19 i la conservació de la biodiversitat

El Parc natural de Sant Llorenç del Munt, el primer creat a l’Estat Espanyol, acull al Centre de Monitoreig de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies que té per objecte el seguiment de la biodiversitat per a tenir un diagnòstic continuat dels seu estat i...

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest