Marina Salse

Metadades, biblioteques i bibliotecaris. Previsions de futur

Marina Salse Rovira
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona


Smith-Yoshimura, Karen (2020). Transitioning to the next generation of metadata. Dublin, Ohio: OCLC. VI, 47. (OCLC research reports). Disponible a: <https://www.oclc.org/research/publications/2020/oclcresearch-transitioning-next-generation-metadata.html>. [Consulta: 29/10/2021]. 

Versió castellana feta per la Biblioteca Nacional d’Espanya:
Smith-Yoshimura, Karen (2020). La transición a la siguiente generación de metadatos. Traducción: Iván Pérez Marinas. [Dublin, Ohio]: OCLC. 89 p. (Informe de OCLC research). Disponible a: <http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/La-transicion-siguiente-generacion-metadatos.pdf>. [Consulta: 29/10/2021].


Les biblioteques porten molt de temps preguntant-se per com adaptar-se a una societat que és cada vegada més digital i més global, on hi ha una gran diversitat de formats i de productors de metadades, i on cada vegada més es disposa de més informació (de confiança o no) disponible a Internet. OCLC, com a institució capdavantera en el món bibliotecari, no deixa de fer-se aquesta pregunta. I un dels problemes fonamentals, que és el que s’aborda en aquest informe, és el del canvi en la gestió de metadades i, en general, el canvi en els sistemes convencionals de catalogació que els bibliotecaris del segle XX i de principi del segle XXI teníem clarament interioritzats. 

BUCLE: un pas endavant en el concepte de catàleg col·lectiu


Marina Salse Rovira
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

BUCLE: Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León. Burgos: BUCLE. <http://www.ubu.es/bucle/es>. [Consulta: 22/11/2011].


BUCLE és un acrònim de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León, un consorci bibliotecari que existeix des de l'any 2002 i que aplega les biblioteques de les universitats de Lleó, Valladolid, Salamanca i Burgos amb la finalitat de compartir els seus recursos bibliogràfics i els serveis bibliotecaris. Fins aquí BUCLE és només un més dels consorcis que apleguen arreu d'Espanya biblioteques universitàries. El que des d'el nostre Blok ens fa focalitzar la nostra atenció sobre ells és la iniciativa que han tingut per a la creació del seu catàleg col·lectiu.

Les biblioteques membres de BUCLE han optat per generar el seu catàleg col·lectiu a partir de WorldCat Local d'OCLC, una iniciativa que, tot i ser pionera a Espanya i a Europa, s'està estenen força i té com capdavanters diversos catàlegs col·lectius i locals ja implementats als EUA.

Què pensen les biblioteques dels seus sistemes d'informatització?

Marina Salse Rovira
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

— Breeding, Marshall (2010). "Perceptions 2009: an international survey of library automation". Library Technology Guides, january 22, 2010. <http://www.librarytechnology.org/perceptions2009.pl>.  [Consulta: 15/12/2010]

Marshall Breeding porta ja molts anys seguint l'evolució del programari que ajuda a gestionar les nostres biblioteques. Les seves publicacions han estat nombroses al llarg dels anys però potser cal citar especialment dues tasques laborioses i ben portades a terme que són un referent en el món de l'automatització bibliotecària. Per una banda, hi ha el lloc web "Library Technology Guides", que porta ja 14 anys ajudant-nos a seguir les novetats del sector. D'altra banda, hi ha les seves col·laboracions anuals en el número d'abril de la revista Library Journal, on la secció "Automation systems marketplace" ens permet seguir l'evolució del mercat.

L'article que ressenyem apareix publicat en línia dins de "Library Technology Guides" i ens presenta una aproximació al mercat dels sistemes integrats de gestió de biblioteques (SIGB) des d'una perspectiva diferent a la que ens té acostumats. En els seus articles de Library Journal Breeding treballa a partir de les dades que ofereixen les companyies del sector i abasta no només els SIGB sinó també altres productes d'automatització. En la recerca que comentem avui, les dades se centren exclusivament en els SIGB i els subministradors de la informació són les pròpies biblioteques d'arreu del món. L'enquesta, que Breeding ha anat realitzant anualment des de 2007, persegueix avaluar la satisfacció dels usuaris amb el SIGB que tenen instal·lat i l'opinió que els mereix l'emergent mercat dels sistemes de codi obert. Tot i que es defineix com d'abast internacional, la veritat és que la resposta  més alta ha estat l'obtinguda en el mercat anglosaxó. Per aquest fet, els resultats reflecteixen fonamentalment l'opinió en aquest àmbit geogràfic.  

L'article presenta els objectius, metodologia, resultats i conclusions d'una forma molt clara i permet, a més, enllaçar amb les estadístiques completes obtingudes, les quals són cercables per SIGB, per categoria de programa i per demografia. Gràcies a aquesta segona eina podem veure, per exemple, fins a quin punt l'Estat espanyol hi és representat. Així, veiem que 11 biblioteques espanyoles han respost i que una cerca per SIGB ens ensenya que algunes d'aquestes usaven Absys, Sabini o Biblio3000. Tanmateix, representen una part tan petita de l'enquesta que no tenen lloc, i és lògic que així sigui, en les conclusions finals.

Automatització de biblioteques: mercat i tendències

Anualment la publicació Library Journal ofereix la secció "Automation Marketplace" en el seu número d'1 d'abril. En ella un reconegut especialista en el món de l'automatització de biblioteques recull, des de l'any 1986, les principals novetats i tendències del sector. Des de fa uns anys aquesta tasca ve essent feta per Marshall Breeding, autor que és també el cor del lloc web Library Technology Guides, punt de referència fonamental en el món de l'automatització de biblioteques.

La lectura anual de la secció d'automatització de Library Journal, titulada aquests any Automation Marketplace 2010: New Models, Core Systems esdevé una font bàsica d'actualització per als professionals de l'automatització de biblioteques. Tot i que alguns productes d'implantació nacional com Absys o Biblio3000, per citar-ne alguns dels importants al nostre país, no es veuen representats en aquest estat de la qüestió, les principals tendències i actors del mercat dels EUA i internacionals sí que hi figuren.

Subscriure a RSS - Marina Salse