La vida social de la informació sobre salut

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Tony Hernández-Pérez
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat Carlos III de Madrid
 

California Healthcare Foundation. (2011).The Social Life of Health Information. <http://pewinternet.org/Reports/2011/Social-Life-of-Health-Info.aspx> [Consulta: 13/07/2011].

California Healthcare Foundation. (2011). Peer to peer healthcare. <http://pewinternet.org/Reports/2011/P2PHealthcare.aspx>[Consulta: 13/07/2011].


Qui no ha buscat alguna vegada informació sobre salut a Internet? Sobre una malaltia d'algú proper, sobre un tractament mèdic o fins i tot sobre alguna dieta alimentària. D'acord a una enquesta del Pew Internet Center, el 80% dels usuaris adults que utilitzen Internet, és a dir, aproximadament un 59% de la població adulta total, ha buscat a la xarxa informació sobre salut en algun moment.

Quan a la gent se li demana que pensi sobre l'última vegada que van tenir algun problema de salut el 70% de tots els adults responen que van rebre informació, suport o cures d'un professional de la salut. El 54% que també el van rebre de la família i els amics i el 20% que ho van rebre d'altres que tenien els mateixos problemes mèdics (associacions, grups de suport, amics-malalts, etc.) Més del 90% afirma que aquestes interaccions van ser personals, no a través de la xarxa. Per tant, quan la gent té un problema de salut, prefereix el tracte directe, i no a través d'Internet, amb els professionals de la salut.

No obstant això, a més del tracte directe amb els professionals de la salut, la gent utilitza Internet per buscar informació sobre salut, per compartir històries i discutir de temes relacionats amb la salut, com ja s'ha esmentat, la recerca d'informació sobre salut és una activitat que realitza el 80% dels usuaris que utilitzen Internet. Per gènere, tant homes com dones accedeixen a Internet en les mateixes condicions (75% dones, 73% homes) però a l'hora de buscar informació sobre salut sembla que les dones són més actives que els homes, un 65% de les dones que utilitzen Internet davant del 53% d'homes.

Aquest 80% d'usuaris d'Internet ha buscat informació a la xarxa almenys sobre un d'aquests 14 temes:

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pew Research Center 's Internet & American Life Project. Enquesta realitzada telefònicament entre el 9 d'agost i el 13 de setembre de 2010 a N = 3001 adults amb un marge d'error de + / -3%.

Un dels efectes de l'expansió de la banda ampla i l'accés a la xarxa a través de dispositius mòbils ha estat que la gent s'ha acostumat a compartir el que fan o el que pensen. En salut això s'ha traduït en què la gent explica com va ser la seva malaltia, com li estan aplicant un tractament mèdic, hi ha un augment de la sensibilització sobre temes de salut. No són activitats generalitzades en la població però està creant grups de gent, especialment cuidadors de pacients (familiars, cuidadors, metges i altres professionals sanitaris) altament compromesos a fer seguiments i compartir el que aprenen en relació als temes de salut amb els quals s'estan enfrontant.

El 62% de les persones que fan servir Internet utilitza llocs de xarxes socials. D'aquest 62%, el 23% ha seguit a través de la xarxa (Twitter, Facebook o una altra xarxa social) les experiències personals relacionades amb la salut dels seus amics. Un 17% ha utilitzat les xarxes socials per recordar o homenatjar altres que han patit alguns problemes de salut. Un 15% d'aquests usuaris han rebut alguna informació sobre salut en els seus espais a la xarxa (mur de Facebook, comentaris en els blocs, etc.). Un 14% ha donat diners per cridar l'atenció sobre algun problema relacionat amb la salut i un 9% ha creat o s'ha unit a algun grup relacionat amb la salut en alguna de les xarxes socials. Per tant, encara que els llocs de xarxes socials són molt populars s'usa de forma moderada per temes de salut.

L'enquesta revela que la gent que té al seu càrrec la cura de la salut dels seus familiars s'impliquen molt més en les xarxes socials que altres adults per recopilar i compartir informació sobre salut i suport. Als EUA s'estima que un 27% de la població proporciona cures de salut, no remunerades, a algun familiar o amic i el 5% d'adults té cura d'algun nen / a amb discapacitat o alguna malaltia més o menys greu. Aquest grup de gent, diguem-ne "cuidadors", és molt més actiu en les xarxes socials que la resta.

Les xarxes socials no solen ser una font d'informació significant sobre salut per a la majoria de la gent però sí una font d'ànims i cures. La major part de la gent que viu amb malalts crònics d'algun tipus mai o gairebé mai va personalment a reunions de grups de suport. No obstant això, al correu electrònic i les xarxes socials estan trobant una espècie de "tren social" en què caben familiars, amics, pacients amb les mateixes malalties, cuidadors amb els mateixos problemes que ajuden i donen suport amb ànims, informació o compartint experiències.

Però les dades de l'enquesta revelen que els usuaris de les xarxes socials no són tan actius pel que fa a la informació sobre salut. Es consulta si, però no es comenta de manera que el perfil és més de consumidors que de productors d'informació. Escriure, comentar sobre aquests temes de salut no és una activitat principal en les xarxes socials encara que queda clar que el seu ús és més gran entre els que tenen al seu càrrec algun familiar amb alguna malaltia crònica, entre els que han patit fa poc alguna urgència mèdica o algun canvi recent relacionat amb la seva salut. Dels adults que utilitzen Internet:

El 27% han buscat informació a Internet sobre el seu pes, dieta, exercicis físics o alguns altres indicadors o símptomes.
El 6% han informat, comentat o preguntat sobre temes mèdics o de salut en algún bloc, lloc web o de notícies amb informació sobre temes de salut.
El 4% ha comentat la seva experiència amb algun tractament o medicament en particular.
El 4% ha comentat la seva experiència amb algun metge en particular.
El 3% ha comentat la seva experiència amb algun hospital en particular.

Relativament pocs, entre un 15 i un 16% dels usuaris d'Internet consulten els llocs que fan rànquing d'hospitals o de metges. Aquest percentatge augmenta al 21% si es tracta de cuidadors, gent molt més implicada en l'ús de les xarxes socials. I així passa per moltes de les activitats relacionades (parlar o criticar, positivament o negativament un medicament, un metge o algun establiment mèdic). Més que la diferència estadística el significant és que aquest tipus de persones són molt més consumidores d'informació sobre salut que la resta. Per exemple, el 38% dels cuidadors ha consultat les crítiques o revisions a un medicament, enfront del 18% d'aquells usuaris d'Internet que no tenen a cap dependent al seu càrrec. Els percentatges es doblen o tripliquen en gairebé totes les activitats.

Internet és un mitjà de comunicació però també un espai on es connecten i comuniquen les persones per compartir experiències i interessos de tot tipus i la salut no és una excepció, tot i que els usuaris encara no siguin molt actius compartint les seves experiències personals amb els metges, els hospitals, els medicaments, els tractaments, etc. El 50% dels usuaris que busquen informació sobre salut a Internet ho fan gairebé sempre per a altres persones de manera que l'impacte de les recerques segurament sigui més gran que el que recullen les enquestes. Segurament, la vida social de la informació sobre la salut encara no sigui molt activa, tot sembla indicar que ho serà cada vegada més.