Members

Xavier Maria Triadó Ivern

xtriado@ub.edu

|

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Joan Tugores Ques

Professor/a de l'EMBA

Jaume Valls Pasola

jaume.valls@ub.edu

|

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/aSummer School Lecturer

Menno Veefkind

Summer School Lecturer

Pedro Vilanova

vilanova@ub.edu

Alfons M. Viñuela

Professor/a de l'EMBA

Joan Vinyets

Summer School Lecturer

Ramon Vives

Summer School Lecturer

Emilio Vizuete Luciano

evizuetel@ub.edu

|

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Pepe Zapata

Summer School Lecturer

Pàgina 2 de 212