Members

Alfons M. Viñuela

Professor/a de l'EMBA

Joan Vinyets

Summer School Lecturer

Ramon Vives

Summer School Lecturer

Emilio Vizuete Luciano

evizuetel@ub.edu

|

Investigador/a

Pepe Zapata

Summer School Lecturer

Pàgina 2 de 212