MÀSTER D'EMPRESA INTERNACIONAL

  • Directora: Fariza Achcaoucaou
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Idioma: anglès
  • Preu1,660.20€ (5.700€ no UE)*
  • Preinscripció: Gener 2022
  • *Veure secció “Preus i beques”

El Màster d’Empresa Internacional està dissenyat per oferir als estudiants coneixements avançats sobre aspectes bàsics de gestió d’una empresa internacional en els àmbits de les finances i la comptabilitat, el màrqueting, les operacions, els recursos humans i la direcció estratègica.

El Màster d’Empresa Internacional és un programa oficial d’un any de durada que s’imparteix en anglès. Té com a objectiu formar especialistes en el camp de la gestió d’empreses globals, i abasta els àmbits de les finances i la comptabilitat, el màrqueting, les operacions, els recursos humans i la direcció estratègica.

La globalització de l’economia ja és un fet evident actualment, de manera que l’estratègia d’internacionalització de les empreses és cada cop més necessària per salvaguardar-ne la competitivitat en entorns globals. En aquest context, el programa del Màster d’Empresa Internacional neix de la necessitat de formar els futurs gestors de companyies globals que operen a nivell internacional.

Aquest programa contribueix de manera decisiva a una major especialització dels graduats en Empresa Internacional, Administració i Direcció d’Empreses, i similars, que han adquirit una formació més general al llarg de la carrera. En aquest sentit, les competències que l’estudiant desenvolupa al Màster d’Empresa Internacional són pròpies del nivell de postgrau avançat. Aquesta formació es complementa amb l’aplicació d’aquests coneixements a l’anàlisi i la resolució de casos pràctics que puguin sorgir durant l’activitat professional. S’utilitza, doncs, una metodologia participativa, en la qual s’aborden situacions aplicables en tot moment a la realitat de l’empresa.

Un cop superat el programa s’assolirà un nivell acadèmic que faciliti l’exercici de l’activitat professional, com director financer, director de màrqueting, director d’operacions, director de recursos humans o director general d’una empresa internacional.

Intercanvi Erasmus+

El programa ofereix la possibilitat de realitzar el segon semestre a una universitat estrangera a través del programa d’intercanvi Erasmus+. Actualment hi ha tres convenis Erasmus a universitats de primer nivell:

Els estudiants internacionals interessats en un intercanvi Erasmus, hauran de sol·licitar l’admissió al màster abans del 31 de maig i enviar tota la documentació requerida abans del 10 de Juliol per matricular-se durant el Juliol.

Requisits d’accés

El Màster d’Empresa Internacional està dirigit a estudiants interessats professionalment en les àrees funcionals d’una empresa internacional.

Els candidats que desitgin sol·licitar l’ingrés al programa han de complir els següents requisits:

  1.  Grau universitari en Administració d’Empreses, o en un àmbit relacionat (Empresa Internacional, Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Economia, Dret i Relacions Internacionals, així com en enginyeries). També es valorarà el perfil d’estudiants que hagin cursat altres estudis oficials i que tinguin una àmplia experiència professional dins les àrees de gestió empresarial.
  2. Nivell d’anglès avançatEls candidats hauran d’acreditar un nivell mínim B2 o equivalent*. Els sol·licitants seran exempts de documentar el nivell d’anglès en cas que siguin nadius o que hagin cursat estudis oficials en un país de parla anglesa.

*Certificats recomanats de llengua anglesa:
BEC 2
First Certificate in English (FCE)
TOEFL iBT 72-94 (Codi C086)
IELTS 5.5-6.0

**Els certificats amb més de dos anys d’antiguitat no seran vàlids.

Criteris de selecció

Els criteris que es tenen en compte per al procés de selecció són:

1) Titulació prèvia afí a la temàtica del màster (50 %). Es prioritzen titulacions d’Empresa Internacional, Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i afins, així com les que tenen orientació internacional.

2) Expedient acadèmic obtingut per l’estudiant en la titulació o titulacions prèvies (40 %). Es revisa la formació prèvia en matèries d’empresa i negocis internacionals. Els/les candidats/es han de mostrar una formació suficient per afrontar els requisits de les assignatures del màster.

3) Experiència professional (5 %) en l’àmbit de la gestió d’empreses internacionals. Es valora positivament l’experiència professional en feines relacionades amb les matèries del màster.

4) Cartes de recomanació d’antic professorat o persones amb qui l’estudiant hagi tingut relació estreta (5 %).

El Màster d’Empresa Internacional està dissenyat per oferir als estudiants coneixements avançats sobre aspectes bàsics de gestió d’una empresa internacional.

El programa consta de 60 crèdits, que s’imparteixen al llarg de dos semestres (un curs acadèmic): 32.5 crèdits de matèries obligatòries, 17.5 crèdits optatius i 10 crèdits del Treball Final de Màster. Tots els crèdits de les matèries obligatòries es cursen tenint en compte el seu caràcter fonamental durant el primer semestre. Pel que fa a les optatives dirigides a l’especialització, d’acord amb els interessos de l’estudiant, es portaran a terme durant el segon semestre, igual que el Treball de Final de Màster.

PRIMER SEMESTRE
Assignatures obligatòries (32.5 crèdits)
– Gestió global de la cadena de subministrament
– Gestió financera multinacional
– Comptabilitat multinacional
– Aspectes legals del negoci global
– Màrqueting global
– Gestió internacional de recursos humans
– Estratègia Internacional
– Mètodes de recerca per a negocis internacionals

SEGON SEMESTRE
Assignatures optatives (17.5 crèdits)
Treball Final de Màster (TFM) (10 crèdits)

 

Curs acadèmic 2021-2022

Pla d’estudis
Horari

El Màster d’Empresa Internacional reuneix un grup divers de joves estudiants recentment graduats en Administració i Direcció d’Empreses o Empresa Internacional. Els nostres estudiants procedeixen d’un ampli ventall de països, cultures i contextos. Durant els últims anys, els estudiants internacionals suposen més del 90% de la classe. D’altra banda, més de la meitat de la classe són dones. Aquesta diversitat és precisament una de les principals fortaleses del programa. Els estudiants no només estaran envoltats d’alguns dels millors talents d’arreu del món, sinó que també estudiaran a Barcelona i podran gaudir de la vida en aquesta ciutat global i multicultural oberta a tothom.

Coneix més a fons als estudiants AQUÍ.

Els estudiants que finalitzin el màster podran desenvolupar la seva carrera professional en un ample ventall de llocs de treball dins el sector empresarial.

Les sortides més habituals entre els estudiants que acaben el programa són càrrecs de direcció i gestió, així com rols especialitzats en empreses multinacionals, com recursos humans, finances, comerç exterior o màrqueting internacional.

A més, el Màster d’Empresa Internacional també prepara els estudiants per ocupar càrrecs en entitats públiques i organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.

Preus

L’import de la matrícula dels programes de màster i postgrau els fixa cada any la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona.

Els preus de la matrícula del curs 2020-2021 són:

  • – 1.660,20 euros (60 crèdits | 27,67 euros/crèdit) per estudiants residents a Espanya o siguin nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina.
  • – 5.700 euros (60 crèdits | 95 euros/crèdit) per estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina.
Funding

Podeu trobar informació sobre les beques ofertes al lloc web de la Universitat de Barcelona.

Samer Ajour El Zein

samerajour@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa Internacional

Ramon Montanera Mateu

rmontanera@ub.edu

Professor/a de l'EMBAProfessor/a del Màster d'Empresa Internacional

Jordi Morrós Ribera

jmorros@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa Internacional

Montserrat Pareja-Eastaway

mpareja@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Matheus Provinciali

mprovinciali@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa Internacional

Guillem Riambau

griambau@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa Internacional

Martí Sagarra

martisagarra@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Vesna Vlaisavljevic

vesna.savic@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

PREINSCRIPICÓ OBERTA

Avís sobre la COVID-19: A data d’avui, no hi ha hagut canvis en el calendari dels programes de postgrau per al curs 2021-22. En cas que l’emergència sanitària del COVID-19 ens obligui a realitzar canvis, us informarem el més aviat possible. Per consultar més informació, visiteu la secció “Informació per a la comunitat universitària sobre la COVID-19” de la pàgina web de la Universitat de Barcelona.

Per fer la preinscripció en línia, haureu de seguir els passos que es descriuen a continuació. Llegiu atentament la informació d’aquesta secció i les indicacions que s’hi donen.

PRIMER

Comproveu que compliu els requisits d’accés al Màster d’Empresa Internacional.

SEGON

Empleneu el formulari de sol·licitud del màster en Empresa Internacional, amb el qual la Comissió Acadèmica podrà valorar la vostra sol·licitud.
(!) Només les sol·licituds d’admissió amb tota la documentació completada seran considerades.

Resolucions de la Comissió Acadèmica:

1ra ronda | Formularis rebuts del 17 de gener al 28 de febrer de 2022. Resolucions el 21 de març de 2022.
2a ronda | Formularis rebuts de l’1 de març al 8 d’abril de 2022. Resolucions el 9 de maig de 2022.
3ra ronda* | Formularis rebuts del 9 d’abril al 15 de maig de 2022. Resolucions el 7 de juny de 2022.

*Només si queden places lliures després de les dues primeres rondes

**Els interessats en fer un Intercanvi Erasmus durant el 2on semestre hauran d’enviar la documentació abans del 15 de juny per a matricular-se durant el mes de Juliol.

TERCER

Pagament de la taxa de preinscripció als màsters de la Universitat de Barcelona. De la llista de màsters, seleccioneu el de “Empresa Internacional / International Business“. Per fer efectiva la tramitació del formulari cal pagar la despesa de preinscripció de 30’21 €.

Assegura’t que adjuntes la documentació necessària:
– Títol de grau o equivalent
– Expedient acadèmic oficial del grau
– Passaport o DNI
– Carta de motivació (1 pàgina)
– Vídeo (màxim 2 minuts)

QUART

En cas que la resolució sigui positiva, cal entregar els següents DOCUMENTS per completar el procés de validació i admissió. Els estudiants admesos rebran seran informats sobre el procés.